DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

UMĚNÍ KAMPÁNIE

ANTIKA, ROMÁNSKÉ UMĚNÍ NORMANŮ, RENESANCE A BAROKO V NEAPOLI A JEJÍM OKOLÍ

Kampánii už antičtí Římané považovali za šťastný kraj a barokní spisovatel Cesare Ripa ji ve své proslulé Ikonologii popisuje jako místo oplývající vinou révou a obilím, kde se přátelsky objímal bůh vína Bakchus s bohyní úrody Ceres. Krajina, které dominuje sopka Vesuv, nabízí mimořádné poklady antického umění, ukázky lombardské a normanské architektury, první evropskou renesanci Friedricha II., gotické a barokní chrámy, včetně obrazů velikána Caravaggia, které namaloval po svém útěku z Říma. Zájezd přímo navazuje na naši cestu do Apulie. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance o dvorském umění císaře Fridricha II. v jižní Itálii.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odlet v ranních hodinách z Prahy, přílet do Neapole a ubytování v Neapoli. Odpoledne prohlídka centra Neapole. Gotické kostely Santa Maria Donna Regina, San Lorenzo Maggiore, San Domenico Maggiore a Santa Chiara s díly slavných umělců přelomu 13. a 14. století jako byl toskánský sochař Tino di Camaino a římský malíř Pietro Cavallini. Barokní Cappella Sansevero se Zahaleným Kristem (Cristo Velato) od Giuseppa Sanmartina z roku 1753, který je považován za jednu z nejpozoruhodnějších soch na světě, a barokní kostel Pio Monte della Misericordia s vynikajícím obrazem Sedm skutků milosrdenství, který namaloval slavný Caravaggio po svém útěku z Říma do Neapole. Castel Nuovo - francouzská pevnost sicilského krále Karla z Anjou a hlavní gotická královská rezidence města s renesančním vítězným obloukem, který vytvořil v polovině 15. století Francesco Laurano jako připomínka vstupu Alfonse I. Aragonského do města 26. února 1443. Noc v hotelu v Neapoli.

2. den: Celodenní výlet autobusem (cca 200 km tam a zpět) do severní a východní Kampánie. Dopoledne Románský chrám SANT ANGELO IN FORMIS s kompletní freskovou výzdobou z 11. století - "Sixtinská kaple středověku", nejvýznamnější malířské a architektonické dílo románského umění v Itálii. za svoji existenci vděčí benediktinským opatům z kláštera Monte Cassino. CAPUA, staré antické město, přímo spojené s Římem slavnou cestou Via Appia. Významné centrum v době středověku a renesance: románská katedrála s románským velikonočním svícnem, palác normanských vévodů, opevnění z doby císaře Karla V. Mimořádnou evropskou památkou je Brána císaře Fridricha II., stavba u mostu přes řeku Volturno, která bývala reprezentativním vstupem do Sicilského království. V Muzeu Kampániese se z této brány dochovaly sochy, které jsou zcela prvními památkami italské renesance. Umělci ve službách Fridricha II. o 200 let předběhli tvorbu Donatella a Michelangela. SANTA MARIA CAPUA VETERE - největší amfiteátr Římské říše kromě římského Kolosea, místo, kde byl vycvičen gladiátor Spartakus a kde začalo jeho slavné povstání otroků. Odpoledne BENEVENTO - antické město, které za svůj rozvoj vděčí císaři Trajánovi. Během vlády Langobardů v raném středověku patřilo k šestici jejich nejvýznamnějších sídel. Hlavní památky: Trajánův vítězný oblouk s výjevy z vítězných bojů císařů Trajána a Hadriána a s alegoriemi vítězství, Rocca dei Rettori - římská pevnost vystavěná při městské bráně Porta dei Rettori, k ní přistavěný románský palác, chrám Santa Sofia, jeden z nejstarších evropských centrálních chrámů na půdorysu polygonu s ochozem a s paprsčitou klenbou; postaven Langobardy v letech 568-774 podle vzorů chrámů byzantských a langobardského v Pavii s využitím antických sloupů z chrámu bohyně Isis (chrám je zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO) katedrála Panny Marie - dochovaný cenný románský portál a bronzová vrata s výjevy z Kristova život, pro zájemce  Museo del Sannio s cennými antickými a středověkými sbírkami, noc v hotelu v Neapoli.

3. den: NEAPOL. Dopoledne Národní archeologické muzeum s jedinečnou kolekcí archeologických nálezů z Pompejí a dalších míst zasypaných výbuchem Vesuvu, mj. slavná mozaika zobrazující bitvu mezi armádami Alexandra Velikého a perského Dareia a Tajný kabinet se sbírkou antických erotických výjevů a sexuálních pomůcek. Odpoledne Muzeum Capodimonte - galerie umění umístěná v barokním paláci Bourbonů, těžištěm sbírky jsou obrazy od středověku po renesanci, především významná díla autorů jako byl Masaccio, Sandro Botticelli, Simone Martini, Raffael, Tizian, Caravaggio, El Greco, Pieter Bruegel starší a Luca Giordano. Noc v hotelu v Neapoli.

4. den: Celodenní výlet autobuse do jižní Kampánie (cca 200 km tam a zpět). SALERNO s románskou normanskou katedrálou, kde se propojují prvky románské a islámské. PAESTUM, významné starořeckého sídelního města, které je zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO. Město bylo založeno přibližně na konci 7. století př. n. l. osadníky z řeckého města Sybaris pod původním názvem Poseidonia. Během Hannibalova tažení do Itálie zachovalo město věrnost Římu, čímž si vysloužilo zvláštní výhody. Ve středověku bylo město opuštěno a jeho zbytky zůstaly bez povšimnutí až do 18. století. Unikátem jsou mimořádně zachovalé tři starořecké řecké chrámy v dórském stylu, pocházející z první poloviny 6. století př. n. l., a zdejší antické muzeum s největší kolekcí monumentálního starořeckého malířství. Odpoledne SALERNO s románskou normanskou katedrálou, kde se propojují prvky románské a islámské. Noc v Neapoli.

5. den: Celodenní výlet autobusem do POMPEJÍ - samostatná prohlídka archeologických areálů a unikátně zachovaných antických měst, které byly v roce 79 pohřbeny popelem z vybuchlé sopky Vesuvu. Pompeje jsou zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO a nabízí jedinečný pohled na život v 1. století, kdy byly živým a prosperujícím městem. V době erupce mělo město kolem 20 000 obyvatel a oblast sloužila i jako rekreační oblast Římanů. Největším zázrakem je Vila mystérií, kde se na stěnách domu se nachází malby týkající se kultovních obřadů a zasvěcení mladé panny před manželstvím. Jde o nejvýznamnější malířské dílo antického umění. V podvečer volno v Neapoli, noc v Neapoli.

6. den: Dopoledne volno a v 16:05 hod. odlet do Prahy. 

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 12.09.2024 - 17.09.2024

Služby Kapacita Cena
Cena za osobu Vyprodáno! 32990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
Jednolůžkový pokoj Vyprodáno! 9990 Kč
Komplexní pojištění Vyprodáno! 720 Kč
Palubní zavazadlo (do 10 kg) Vyprodáno! 1590 Kč
Zavazadlo k odbavení (do 10 kg) Vyprodáno! 1290 Kč
Zavazadlo k odbavení (do 20 kg) Vyprodáno! 2290 Kč
Balíček vstupenek Vyprodáno! 2850 Kč

STRAVOVÁNÍ

Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Balíček vstupenek zahrnuje: 
1) Národní archeologické muzeum
2) Muzeum Capodimonte - galerie
3) Paestum
4) Pompeje + Villa of the Mysteries + Villa of Diomedes + Villa Regina in Boscoreale with Antiquarium

Slevy pro osoby starší 65+ ve vybraných objektech nejsou poskytovány.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • letecká doprava doprava Praha - Neapol - Praha 
 • transfer z letiště do hotelu a zpět na letiště 
 • malé palubní zavazadlo (40x20x25) 
 • 5x nocleh v hotelu 
 • 5x snídaně 
 • dopravu autokarem na celodenních výletech (2., 4., a 5. den zájezdu)
 • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • pojištění 
 • vstupy do objektů a na výstavy 
 • místní dopravu 
 • zavazadlo k odbavení
 • pobytovou taxu 3,5 EUR / osoba / den (splatná při příjezdu na recepci hotelu)

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU