DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Švýcarsko - Bazilej, Laténeum, Neuchatels, Ženeva, Lausanne

Tento zájezd již není v naší nabídce!
Zájezd navazuje na naše objevování Švýcarska v roce 2022. Program je soustředěn především na významné památky země a její mimořádné galerie a muzea. Tentokrát uvidíme opět mimořádné soubory zakladatelů moderního umění, impresionistů a postimpresionistů, díla tzv. primitivního umění Afriky, Oceánie a Ameriky, vzácné keltské archeologické nálezy z oblasti La Téne, poklady středověku a jedinečně katedrální umění 13. století v Lausanne.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Bazilej
Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Kolem 16. 00 příjezd do BAZILEJE a ubytování v hotelu. Návštěva středověká katedrála v románsko-gotickém stylu, kde se v 15.století konal Bazilejský koncil a tzv. Galluspforte je nejvýznamnějším románským sochařským dílem ve Švýcarsku. Pro zájemce možnost prohlídky Uměleckého muzea (Kunstmuseum Basel) s mistrovskými díly Konrada Witze, Martina Schongauera, Grünewalda, Hanse Holbeina, francouzských romantiků a impresionistů, Picassa a kubistů, Salvadora Dalího, Chagalla, Klea a Kandinského. Kunstmuseum Basel má ve středu otevřeno zdarma od 17. do 20 hodin. Noc v hotelu v Bazileji.

2. den: Laténeum, Neuchâtel
Dopoledne Laténeum - největší švýcarské archeologické muzeum, které nabízí unikátní keltské nálezy objevené na břehu Neuchâtelského jezera v lokalitě La Tène. Podle tohoto objevu byla nejstarší fáze keltské civilizace nazvaná latenským obdobím. Naleziště, odhalené při poklesu vody v jezeře, vydalo na 2500 různých předmětů, z nichž zhruba třetinu tvoří zbraně (železné meče, kopí, štíty) především z mladší doby laténské, dále šperky, nářadí, nástroje, součásti vozů a koňských postrojů aj., vedle toho i zvířecí a lidské kosti.
Odpoledne Neuchâtel - město na břehu Neuchâtelského jezera, středověké památky města kolegiáta z 12. a 13. století, zámek z 15. a 16. stoeltí (restaurovaný  v pozdější době). Pro zájemce Centru Dürrenmatta - Friedrich Dürrenmatt (1921 - 1990 ) byl významný švýcarský dramatik, prozaik, kreslíř a grafik, který si sám lustroval některá vlastní díla a navrhoval scény pro své hry. Centrum připomíná jeho literární i výtvarný odkaz. Pozdě odpoledne příjezd do Lausanne a ubytování v hotelu.

3. den: Ženeva
Ženeva - hlavní město kantonu Ženeva, středisko francouzsky mluvící části Švýcarska, nádherné město s promenádami a parky kolem Ženevského jezera. Celý den je věnován památkám města a jeho muzeím a galeriím. Uvidíme především katedrálu sv. Petra, kostel svaté Marie Magdaleny pod katedrálou, Palác národů - sídlo OSN a bývalé Společnosti národů, radnici z 15. století nebo gotickou městskou zbrojnici. Navštívíme Musée Barbier-Mueller s unikátní kolekcí tzv. primitivního umění Afriky, Oceánie, předkolumbovské Ameriky (neslavnější sbírka toho druhu na světě) a Musée d´Art et d´Histoire s kolekcí děl Cézanna, Modiglianiho, Rodina, Jeana-Étienna Liotarda, Ferdinanda Hodlera, Félixe Vallottona a Corota, dále sbírkou antického a byzantského umění, souborem obrazů Konrada Wirtze, který byl jako jeden z prvních malířů ovlivněn tvorbou Jana van Eycka a Rogera van der Weyden (raritou sbírky je jeho obraz kde poprvé v dějinách pozdně gotického malířství reálně zachytil Ženevské jezero). Noc v hotelu v Lausanne.

4. den: Lausanne - perla katedrální gotiky
Lausanne - je švýcarské město v západní frankofonní části země při severním břehu Ženevského jezera. Nejvýznamnější památkou je gotická katedrála Notre-Dame, jedna z nejvýznamnějších evropských staveb katedrální gotiky. Kolem roku 1230 ji navštívil i slavný kreslíř Villard de Honnecourt a ve svém skicáku zachytil její unikátní rozetové okno. Stavba chrámu začala v roce 1170 a dokončen byl roku 1235. Mimořádně zajímavá stavba kombinující prvky románské a gotické, částečně zachované původní zařízení, Významný pro dějiny umění je polychromovaný sochařský portál Panny Marie ze 13. století, středověký unikát. Pro zájemce možnost navštívit Collection de l´Art Brut, která pochází od francouzského malíře Jeana Dubuffeta. Cesta přes Bern do Bazileje, ubytování a noc v hotelu v Bazileji.

5. den: Bazilej a cesta do Prahy
Dopoledne Barfüsserkirche v Bazileji - rozsáhlá církevní stavba, sídlo Historického muzea, unikátní soubor zlatého pokladu katedrály (díla byla vystavena i na samostatné výstavě v Metropolitním muzeum v New Yorku!), soubor oltářů a pozdně gotických plastik, rozsáhlá sbírka gotických tapisérií s motivy divého muže. Odjezd do ČR a příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování dle programu.

STRAVOVÁNÍ

Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Autokarový zájezd bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petra Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petra Kováče. Zájezd připravil historik umění PhDr. Peter Kováč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • autokarová doprava
  • 4x ubytování
  • 4x snídaně
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů
  • místní poplatek (platí se na recepci hotelu při příjezdu)