DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Sicílie a památky UNESCO, letecky

Zájezd je věnován poznání Sicílie jako centra evropského a antického umění a kultury. Během staletí ostrov zaujal pozornost Řeků a Římanů, Byzantinců, muslimských emírů i Normanů, kteří tam založili svoje království. Na Sicílii vyrostl císař Fridrich II. považovaný za div světa a za prvního moderního vládce Evropy, kterému Češi vděčí za Zlatou bulu sicilskou. Navštívíte normanské paláce a chrámy s byzantskými mozaikami, poklady antického stavitelství a sochařství, projdete si antické vily a divadla i jedinečné hrady Fridricha II.  Čas bude i na odpočinek na písečných plážích ostrova.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V poledne odlet z Prahy do Catanie na Sicílii (12:40 - 14:55). Po příletu transfer do hotelu v Catanii  a možnost koupání. V podvečer si pak prohlédnete historické centrum Catanie s monumentální katedrálou.

2. den: Ráno přejezd do Syrakus (starořec. Syrákúsai, it. Siracusa), památka UNESCO a významné antické město založené roku 733 před n. l. jako kolonie Korintu. Slavným rodákem byl Archimédes matematik, fyzik a astronom. Četné stavební památky připomínající starověké dědictví: Apollónův chrám, nejstarší dórský chrám na Sicílii (1. pol. 6. století př. n. l.), řecké divadlo patří průměrem (asi 138 metrů) k největším antickým divadlům pro 15 000 diváků, dóm s barokní fasádou (vestavěný do dórského chrámu Athény). Antické doly na kámen. Zcela mimořádnou památkou středověku je gotický hrad Štaufů Castel Maniace, který zde na výběžku do moře vystavěl Fridrich II.  

Odpoledne přejezd do Nota - další velkolepé dílo sicilského baroka a Unesco památka.

3. den: Dopoledne zastávka v městečku Ragusa, které je proslulé svým majestátním  barokním chrámem. Opět na seznamu památek Unesco.

Dále  přejedete do Agrigenta. V okolí Agrigenta se nachází řada nádherných písečných pláží, které jsou lemovány strmými pískovcovými útesy. V Agrigentu  se nachází jeden z největších antických areálu na Sicílii nebo možná vůbec v celé Itálii. Město bylo založeno již v 6. století př.n.l. a bylo jedním z nejvýznamnějších měst starověké Sicílie. Navštívit musíte především tzv. Údolí chrámů (památka na seznamu Unesco od roku 1997), kde se nachází řada více či méně dochovaných řeckých chrámů (chrám Dia Olympského, pozůstatky chrámů Dioskúrů Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, pozoruhodně zachovalý Chrám Svornosti a Héřin chrám).  Ovšem svoji osobitou atmosféru má i historické centrum města, které si uchovalo typický středověký a barokní ráz. 

Ubytování v hotelu v oblasti Agrigenta. 

4. den: Dopoledne  se  vydáme vnitrozemím Sicílie kolem sopky Etny do městečka Piazza Armerina, kde se nachází nejrozsáhlejší a nejbohatší komplex antických podlahových mozaik na světě. Proslulá je především Villa Romana del Casale, starověká římská vila, která je od roku 1997 součástí světového dědictví UNESCO.

Poté přejezd do oblasti Taorminy a ubytování v letovisku Giardini Naxos. Možnost koupání.

5. den: Dopoledne si prohlédneme historické centrum  Taorminy. Taormina se rozkládá na skalní terase nad mořem s výhledy na Etnu. Nabízí jeden z nejzachovalejších římských amfiteátru v Itálii.

Kolem poledne odjezd na letiště v Catanii a odlet zpět do Prahy (14:30 - 17:00) . 


SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 18.09.2024 - 22.09.2024

Služby Kapacita Cena
Cena za osobu Volno 25990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
Jednolůžkový pokoj Volno 7990 Kč
Zavazadlo k odbavení (20 kg) Volno 1450 Kč
Komplexní pojištění Volno 400 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

hotely kategorie 3*

STRAVOVÁNÍ

snídaně v hotelu 

večeře individuálně v hotelu nebo v restauracích v místě ubytování

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • leteckou dopravu Praha - Sicílie a zpět 
  • malé palubní zavazadlo 
  • 4x ubytování v hotelu 3*
  • 4x snídani
  • transfery mikrobusem na Sicílii
  • průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů
  • zavazadlo k odbavení 
  • místní poplatek (platí se na recepci hotelu)

POZNÁMKY

Orientační vstupné do objektů: Agrigento - chrámový komplex 12 EUROBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU