DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Severovýchodní Itálie: Od antiky a byzantského umění k vrcholné renesanci

V Itálii je stále co objevovat. Tentokráte zamíříme do oblasti Padovy.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: CESTA ČR - ITÁLIE
Ráno odjezd v 6:00 z Prahy, technické zastávky cestou. V pozdních odpoledních hodinách navštívíme dva románské kostely s bohatou freskovou výzdobou: baptistérium v CONCORDIA SAGITTARIA, které patří k vrcholům románského umění v oblasti Veneta. Ubytování a noc v Padově ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

2. den: PADOVA - MĚSTO GIOTTA, DONATELLA A MANTEGNI
PADOVA, město bývá považováno za sestru Benátek. Dopoledne proběhne prohlídka památek města, zejména KAPLE ARENA (Cappella degli Scrovegni) se slavnými Giottovými freskami a plastikami Giovanniho Pisana - kaple je pokladnice italské rané renesance. Dále navštívíme středověký kostel EREMITANI s četnými náhrobky a torzem fresek v kapli OVETARI od renesančního malíře Mantegni, katedrálu sv. Antonína s díly renesančního sochaře Donatella a zastavíme se i u jezdeckého pomníku GATAMELATY - epochální dílo sochaře Donatella.

Odpoledne na nás čeká BAZILIKA SV. ANTONÍNA se slavnými plastikami a reliéfy Donatella, středověký soudní palác PALAZZO DELLA RAGIONE s freskami z 15. století, baptisterium katedrály, jehož vnitřní stěny včetně kupole jsou celé pokryty unikátními malbami ze 14. století, Oratorio di San Giorgio a Scuola del Santo s ranými díly Tiziana - skvost benátské renesance v Padově.

Pozdě odpoledne pro zájemce výlet do městečka MONTAGNANA, které je dokonale zachovaným středověkým městem z doby vlády tyrana Ezzelina III. da Romano, příbuzného středověkého císaře Fridricha II. a zastávka u hradu MASTIO FEDERICIANO. Noc v Padově ve čtyřhvězdičkovém hotelu.

3. den: BENÁTSKÁ RENESANCE MIMO BENÁTKY + TOMASO DA MODENA - MALÍŘ CÍSAŘE KARLA IV.
VILLA EMO je slavná stavba architekta Andrea Palladia, kterou postavil pro benátskou rodinu aristokrata Leonarda Ema a jeho dědicové vilu vlastnili až do roku 2004. Dokonalá souhra klasické architektury a krajiny, vyváženost proporcí a zhodnocení antického odkazu ve vrcholné renasanci - prostě mistrovské dílo Palladia.

VILLA BARBARO
, známá také jako Villa di Maser - vůbec nejslavnější dílo architekta Palladia, které zcela unikátně vyzdobil malíř Paulo Veronese malbami, které vytváření dokonalou představu iluzivní architektury i krajiny - zcela základní dílo benátské renesance. Stavba vznikla pro benátské aristokraty - Daniela Barbara, akvilejského patriarchu a benátského velvyslanec u anglické královny Alžběty I., a jeho bratr Marcantonio, benátského velvyslanec u francouzského krále Karla IX. Vila byla v roce 1996 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

V pozdějším odpoledni prohlídka nádherného městečka BASSANO DEL GRAPPA, které leží na rozhraní přímořské nížiny a velehor a jehož symbolem je dřevěný most projektovaný Palladiem - návštěva Museo Civico - muzeum benátského umění, kde je zastoupen rozsáhlým dílem především sochař Antonio Canova a malířská rodina Bassanů, významných malířů benátské vrcholné renesance. Noc v Padově ve čtyřhvězdičkovém hotelu.


4. den: RAVENNA - POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 5. A 6. STOLETÍ
Celý den prohlídka města RAVENNY krok za krokem. Ravenna byla sídlem posledních římských císařů, pak tam vládl ostrogótský král Theodorich a po roce 540 se město stalo důležitým centrem na italském území Byzantské říše. Jde o unikátní rezervací evropského umění 4.-6. století, zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Navštívíme chrám SAN VITALE s jedinečnými byzantskými mozaikami s proslulým vyobrazením císaře Justiniána a jeho manželky, mauzoleum GALLY PLACIDIE s nejstarším souborem mozaikové výzdoby v Ravenně, baptisterium ortodoxních a baptisterium ariánů, kostel SAN APOLLINARE NUOVO, raně křesťanskou baziliku postavenou Theodorichem, Theodorichovo mausoleum zastřešené kamenným monolitem o průměru 10 m a váze přes 300 tun a kostel San Apollinare in Classe, raně křesťanskou baziliku bohatě vyzdobenou mozaikami a souborem kamenných náhrobků.

V podvečer cestou zpět do Padovy krátká zastávka v MASTIO FEDERICIANO - prohlídka torza hradu císaře Fridricha II. Noc v Padově ve čtyřhvězdičkovém hotelu.


5. den: CIVIDALE DEL FRIULI - OD KELTŮ K LANGOBARDŮM
Dopoledne CIVIDALE DEL FRIULI - městečko zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO, které patřilo k významným kultovním střediskům Keltů a v době stěhování národů se stalo jedním z hlavních center Langobardů v 7. a 8. století. Unikátní archeologické nálezy (cenné zlaté šperky), bohatě sochařsky dekorovaný oltář a křtelnice z 8. století a zejména Tempietto longobardo, langobardský kostel z 8. století, který je první ukázkou renesance ve středověkém umění.

Příjezd do Prahy kolem 23:00 hodiny, dojezd je závislý na průjezdnosti italských a rakouských dálnic.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel v centru Padovy.

PODROBNÝ POPIS

Balíček vstupů - V ceně balíčku vstupenek jsou tyto vstupy:
- Padova - Kaple Arena (Cappella degli Scrovegni)
- Maser - Villa Barbaro
- Ravenna - Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica Sant? Apollinare Nuovo, Battistero Neoniano, Museo Arcivescovile/Cappella di Sant?Andrea.Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy o počátcích italské renesance Úsvit renesance.

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • Doprava autokarem
  • 4x nocleh v hotelu
  • 4x snídaně
  • Služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • Komplexní pojištění
  • Vstupy do objektů a výstav