DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Severovýchodní Itálie: Od antiky a byzantského umění k vrcholné renesanci

V Itálii je stále co objevovat. Tentokráte zamíříme do oblasti Padovy.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: CESTA ČR - ITÁLIE
Ráno odjezd v 6:00 z Prahy, technické zastávky cestou. V pozdních odpoledních hodinách navštívíme dva románské kostely s bohatou freskovou výzdobou: baptistérium v Concordia Sagittaria a kostel v Sesto al Reghena. Obě památky patří k vrcholům románského umění v oblasti Veneta. Ubytování a noc v Padově.

2. den: PADOVA - MĚSTO GIOTTA, DONATELLA A MANTEGNI
PADOVA, město bývá považováno za sestru Benátek. Dopoledne proběhne prohlídka památek města, zejména KAPLE ARENA (Cappella degli Scrovegni) se slavnými Giottovými freskami a plastikami Giovanniho Pisana - kaple je pokladnice italské rané renesance. Dále navštívíme středověký kostel EREMITANI s četnými náhrobky a torzem fresek v kapli OVETARI od renesančního malíře Mantegni, katedrálu sv. Antonína s díly renesančního sochaře Donatella a zastavíme se i u jezdeckého pomníku GATAMELATY - epochální dílo sochaře Donatella. Odpoledne na nás čeká středověký soudní palác PALAZZO DELLA RAGIONE s freskami z 15. století, kostel SANTA SOFIA - skvost románského umění v oblasti Veneta, baptisterium, jehož vnitřní stěny včetně kupole jsou celé pokryty unikátními malbami ze 14. století, Oratorio di San Giorgio a Scuola del Santo s ranými díly Tiziana - skvost benátské renesance v Padově.

Pozdě odpoledne pro zájemce výlet do městečka MONTAGNANA, které je dokonale zachovaným středověkým městem z doby vlády tyrana Ezzelina III. da Romano, příbuzného středověkého císaře Fridricha II. Noc v Padově

3. den: BENÁTSKÁ RENESANCE MIMO BENÁTKY + TOMASO DA MODENA - MALÍŘ CÍSAŘE KARLA IV.
VILLA EMO je slavná stavba architekta Andrea Palladia, kterou postavil pro benátskou rodinu aristokrata Leonarda Ema a jeho dědicové vilu vlastnili až do roku 2004. Dokonalá souhra klasické architektury a krajiny, vyváženost proporcí a zhodnocení antického odkazu ve vrcholné renasanci - prostě mistrovské dílo Palladia.

VILLA BARBARO, známá také jako Villa di Maser - vůbec nejslavnější dílo architekta Palladia, které zcela unikátně vyzdobil malíř Paulo Veronese malbami, které vytváření dokonalou představu iluzivní architektury i krajiny - zcela základní dílo benátské renesance. Stavba vznikla pro benátské aristokraty - Daniela Barbara, akvilejského patriarchu a benátského velvyslanec u anglické královny Alžběty I., a jeho bratr Marcantonio, benátského velvyslanec u francouzského krále Karla IX. Vila byla v roce 1996 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

TREVISO - historické památky ze 13. a 14 století v centru města (Palazzo dei Trecento, , Palazzo di Podestà, románská katedrála sv. Petra s díly Tiziana). Nás bude zajímat především dílo malíře Tomass da Modena, jehož tvorbu si oblíbil i císař Karel IV. a přivezl si některé jeho deskové obrazy na hrad Karlštejn (diptych s Madonou, bolestným Kristem a dvěma anděly a triptych v kapli svatého Kříže). Navštívíme Sala del Capitolo Tarvizio s cyklem Tomasových fresek zobrazující čtyřicet významných členů dominikánského řádu (první vyobrazení brýlí v dějinách umění!) a prohlédneme si cyklus ze života svaté Uršuly z kostela Santa Margherita degli Eremitani, dnes v Museo Santa Caterina. Noc v Padově

4. den: RAVENNA - POKLADY EVROPSKÉHO UMĚNÍ 5. A 6. STOLETÍ
Celý den prohlídka města RAVENNA krok za krokem. Ravenna byla sídlem posledních římských císařů, pak tam vládl ostrogótský král Theodorich a po roce 540 se město stalo důležitým centrem na italském území Byzantské říše. Jde o unikátní rezervací evropského umění 4.-6. století, zapsanou na Seznamu světového dědictví UNESCO. Navštívíme chrám SAN VITALE s jedinečnými byzantskými mozaikami s proslulým vyobrazením císaře Justiniána a jeho manželky, mauzoleum GALLY PLACIDIE s nejstarším souborem mozaikové výzdoby v Ravenně, baptisterium ortodoxních a baptisterium ariánů, kostel SAN APOLLINARE NUOVO, raně křesťanskou baziliku postavenou Theodorichem, Theodorichovo mausoleum zastřešené kamenným monolitem o průměru 10 m a váze přes 300 tun a kostel San Apollinare in Classe, raně křesťanskou baziliku bohatě vyzdobenou mozaikami a souborem kamenných náhrobků.

V podvečer cestou zpět do Padovy krátká zastávka v MASTIO FEDERICIANO - prohlídka torza hradu císaře Fridricha II. Noc v hotelu v Padově

5. den: AQUILEIA - OD POHANSKÉ ANTIKY KE KŘESŤANSKÉMU UMĚNÍ
Dopoledne AQUILEIA, kde proběhne návštěva archeologického areálu na území bývalého římského města a slavné raně křesťanské baziliky a středověké krypty; tyto památky jsou zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Ve 4. století byla ve velkém antickém městě postavena velká křesťanská bazilika na podnět císaře Konstantina a aquilejského biskupa Theodora. Následující biskupové a patriarchové dali baziliku zvětšit. Komplex starokřesťanských staveb dále zahrnoval dvě velké baziliky a biskupský palác. Bazilika byla poškozena během vpádu Hunů, ale její mozaiky můžeme obdivovat i dnes. Tyto mozaiky jsou největší raně křesťanské mozaiky v Evropě.

Příjezd do Prahy kolem 24. 00 hodiny, dojezd je závislý na průjezdnosti italských a rakouských dálnic.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 05.04.2022 - 09.04.2022

Služby Kapacita Cena
cena zájezdu Volno 12990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1-lůžkový pokoj Volno 2990 Kč
Komplexní pojištění Volno 300 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Praha Volno 0 Kč
Slaný Volno 0 Kč
České Budějovice Volno 0 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel v centru Padovy.

PODROBNÝ POPIS

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy o počátcích italské renesance Úsvit renesance.

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • Doprava autokarem
  • 4x nocleh v hotelu
  • 4x snídaně
  • Služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • Komplexní pojištění
  • Vstupy do objektů a výstav

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU