DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Holandsko - Květinové korzo a země mořeplavců

Jedna z největších holandských slavností, tzv. Květinové korzo, se koná každoročně v polovině dubna. Ale nejen květiny jsou symbolem Holandska - v uplynulých staletích patřilo Holandsko k největším námořním velmocím. I dnes je život jeho obyvatel velmi těsně spjat s mořem. Náš zájezd vám tak představí nejen tradičně vyhledávané památky této zajímavé země, ale i některá specifická místa spjatá s jeho námořní tradicí. 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR. Non-stop cesta přes Německo do Holandska.
3. den: Ráno navštívíme Keukenhof - krásný květinový park na ploše 20 ha. Největší květinový park v Evropě nabízí 6 miliónů květin, překrásná jezírka a potůčky, tematické zahrady a výstavy v pavilonech. Kromě nekonečných lánů tulipánů zde uvidíte především begonie, mečíky, chryzantémy, jiřiny, růže a také exotické rostliny.  Odpoledne navštívíme tzv. "Květinové korzo" - velkolepý průvod alegorických vozů vytvořených z tisíců řezaných květů. Původně se jednalo pouze o prezentaci konce jarní květinové sezóny. Dnes patří tato slavnost k tomu nejkrásnějšímu, co můžete v Holandsku spatřit. Květinové korzo začíná ráno v Noordwijku a pokračuje celý den až do Haarleemu, kde večer končí. Večer nocleh v hotelu.
3. den: Ráno zastávka ve Volendamu - rybářské vesničce s typickou atmosférou. Dále prohlídka skanzenu Zaansee Schans s větrnými mlýny, typickými holandskými domy, ukázkou výroby dřeváků a sýrů. Poté zastávka v typické sýrárně, kde se můžete seznámit s tradiční výrobou proslulých holandských sýrů. Odpoledne zastávka v Naardenu - působišti Jana Amose Komenského.  
4. den: Amsterdam - pro jeho sepětí s mořem i četné kanály jej nazývají "Benátky severu". Návštěvu Amsterdamu zahájíme pěší prohlídkou centra města, při níž nevynecháme Královský palác ani proslulé náměstí Dam. Krátce se zastavíme i na květinovém trhu, bleším trhu i ve čtvrti červených luceren. V rámci odpoledního programu se můžete věnovat již amsterdamským specialitám  individuálně, dle vašeho osobního výběru - navštívit  můžete např. slavné Rijksmuseum proslulého Rembrandtovou "Noční hlídkou", dále máte možnost projížďky lodí po grachtech,  taktéž můžete navštívit brusírnu diamantů. Individuálně můžete navštívit i  muzeum Van Gogha (včetně slavné Slunečnice) či Rembrandtův rodný dům. Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • doprava autokarem
  • 2x nocleh v hotelu 
  • 2x snídaně
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění 
  • vstupné (orientačně): Amsterdam - projížďka po grachtech 7- 10 EUR, Muzeum Van Gogha 10 EUR, Rembrandtův dům 8 EUR

POZNÁMKYPro více informací o poznávacích zájezdech do Holandska navštivte naše webové stránky poznavaci-zajezdy.slantour.cz.