DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Za krásami jižních Čech

V dalším z našich tématických zájezdů  z cyklu "Má vlast" vás zavedeme do jižních Čech. Navštívíte místa, která jsou spojena s řadou našich slavných šlechtických rodů, významných událostí i dnešních památek UNESCO. Připomenete si významné postavy naší historie i umění.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odjezd z Prahy směrem k metropoli jižních Čech -  Českým  Budějovicím. Nejprve se však zastavíme na jednom z nejkrásnějších českých hradů a zámků - na Hluboké.
Hluboká byla původně postavena jako strážní královský hrad a prošla držením několika desítek rodů, až nakonec v roce 1661 skončila na téměř tři sta let v držení Schwarzenbergů. Schwarzenbergové zámek nechali hned dvakrát přestavět, nejprve za knížete Adama Františka do podoby barokní a poté za knížete Jana Adolfa II. do podoby novogotické (tedy do podoby dnešní).
Kolem poledne přejedeme do nedalekých Českých Budějovic. Procházka historický centrem města, kterému dominuje známá Černá věž. Předpokládáme, že krátké volno v centru města využijete nejen na oběd, ale také na ochutnávku místního Budvaru.
Odpoledne se pak vydáme k jednomu z největších českých klášterů - do Zlaté koruny. Středověké kláštery byly zvláštním místem soustředění, rozjímání a modlitby. Klášter cisterciáků ve Zlaté koruně byl založen z iniciativy českého krále Přemysla Otakara II. a i díky své poloze v hlubokém vltavském údolí si dodnes udržel mnoho z původní atmosféry. Je  pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.
Večer ubytování v hotelu.

2. den: Ráno se nejprve vypravíme na hrad Rožmberk, který je již podle názvu jednoznačně spojen se slavným jihočeským šlechtickým rodem Rožmberků. Hrad pocházející z poloviny 13. století patří mezi nejstarší hrady Vítkovců,  předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů - Rožmberků. Za života  zakladatele hradu pana Voka z Rožmberka i jeho nejbližších potomků byl hrad obydlím vladaře a centrem panství. Dnes je v Rožmberské síni  portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje.
Poté zamíříme dále proti proudu Vltavy do Vyššího Brodu. Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě bylo založeno panem Vokem z Rožmberka roku 1259. Klášter ve Vyšším Brodě patří k nejkrásnějším a také nejlépe zachovaným klášterům v Česku,  areál se dochoval téměř v původním stavu. Dnes je opět v držení řádu cisterciánů.
Odpoledne pak přejdeme do skutečné perly jižních Čech a rovněž památky Unesco - Českého Krumlova. Prohlédnete si jak historické centrum města s řadou výstavních domů i malebných středověkých uliček, tak i areál samotného zámku.
V podvečer odjezd z Krumlova zpět do Prahy. 

Tento zájezd již není v naší nabídce!

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel Panský dům***, Vyšší Brod (1- a 2- lůžkové pokoje s příslušenstvím)

12498-pansky-dvur

STRAVOVÁNÍ

Snídaně formou bufetu. Večeře za příplatek.

PODROBNÝ POPIS

Vstupné (orientačně): 
- zámek Hluboká nad Vltavou - 200 Kč, děti a senioři 140 Kč
- klášter Zlatá Koruna 100 Kč, děti a senioři 70 Kč
- hrad Rožmberk 100 Kč
- klášter ve Vyšším Brodě 100 Kč, děti a senioři 75 Kč
- zámek Český Krumlov 150 Kč, děti a senioři 110 Kč, věž 40 Kč

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • 1x nocleh v hotelu
  • 1x snídani
  • dopravu autokarem
  • služby průvodce 

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • vstupné do objektů
  • místní poplatek