DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Úsvit Italské renesance aneb týden v Apulii

Apulie je nádherná a specifická oblast Itálie. Je spojena především s uměním, byzantských vládců, normanských králů a štaufských panovníků. Zájezd speciálně připravil PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance o dvorském umění císaře Fridricha II.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Z PRAHY DO BARI
Dopoledne odlet z Prahy do Bari. Po příletu transfer autobusem do hotelu u Bari.

2. den: BARI - SLAVNÉ POUTNÍ MÍSTO EVROPY A TRULLI V ALBEROBELLO
Bari -  druhé největší město jižní Itálie a důležitý přístav na Jaderském moři; už v roce 465 tu bylo založeno biskupství, které bylo v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Bari bylo součástí Království obojí Sicílie a poté Neapolského království. Je zde jedna z nejslavnějších románských poutních bazilik, postavená v letech 1087-1196, kde byl pohřben sv. Mikuláš; unikátní stavba, která ovlivnila architekturu v celé jižní Itálii. Dobu Fridricha II. zde připomíná velký hrad Castello Svevo di Bari s kolekcí odlitků sochařských děl doby románské a gotické. Odpoledne návštěva tzv. trulli v Alberobello, specifická podoba apulijské domovní architektury, celý soubor byl zapsán na listinu kulturních památek Unesco.

3. den: ARCHITEKTONICKÉ SYMBOLY MOCI NORMANŮ A FRIDRICHA II.: CASTEL DEL MONTE, BARLETTA A LAGOPESOLE
BARLETTA - město slavné antickým kolosem, mnohametrovou sochou antického panovníka, kterou sem přivezla zřejmě benátská loď z Konstantinopole. Ve středověku byla socha symbolem moci panujícího císaře. Ve městě je i hrad Fridricha II. - Castello Svevo se slavnou bustou muže s vavřínovým věncem na hlavě, což je údajný portrét císaře Fridricha II. - nejslavnější sochařské dílo rané štaufské renesance. Krátká zastávka v ANDRII, kde byly pohřbeny dvě ze čtyř manželek císaře Fridricha II. a kde se narodil král Konrád IV. Štaufský: portál chrámu velmistra Řádu německých rytířů - významná štaufská památka. 
CASTEL DEL MONTE - hrad a nejúžasnější dílo osobité štaufské gotiky; unikátně zachovalý monument a nejnavštěvovanější památka jižní Itálie; vše je tu dokonale podřízeno geometrickým pravidlům: půdorys tvoří osmiúhelník, ozdobou nádvoří je osm velkých gotických arkád, z obytného prvního patra se lze do okolí dívat osmi okny, která se nacházejí v osmi komnatách. Jako by stavitel i stavebník byli posedlí číslem osm. Hrad v srdci Apulie předjímal o dvě stě padesát let snahu renesančních a manýristických tvůrců o vybudování panovnického či šlechtického sídla, jež by mělo půdorys zcela pravidelného mnohoúhelníka. 
CASTEL LAGOPESOLO - významný hrad císaře Fridricha II., sicilského krále Manfreda a Karla I. z Anjou, bratra Ludvíka Svatého: reprezentativní stavba s velkými dvorskými sály a rozsáhlým nádvořím, zajímavá sochařská výzdoba.

4. den: VELKÉ NORMANSKÉ A ŠTAUFSKÉ KATEDRÁLY: BITONTO, ALTAMURA A RUVO DI PUGLIA
BITONTO - středověké město antického původu s nádhernou katedrálou z 12. a 13. století: zcela jedinečná stavba v jižní Itálii, jejíž výzdoba dokumentuje bohatý svět románské umělecké imaginace; v interiéru je vzácná kazatelna z roku 1229, vytvořená podle nápisu knězem, sochařem a architektem Nicolausem, který tu vytvořil i reliéf zobrazující posloupnost štaufských panovníků v době Fridricha II. Katedrála v RUVO DI PUGLIA je jedním z nejznámějších příkladů apulijského románského slohu.
ALTAMURA - katedrála založená Fridrichem II. - ukázka císařského stylu 13. století. 
GRAVINA IN PUGLIA - lovecký hrad Fridricha II.

5. den: POKLADY ROMÁNSKÉHO UMĚNÍ A NORMANSKÝ KULT SV. MICHALA
Skalní chrám sv. Michala na Garganu - MONTE SANT'ANGELO. Místo bylo ve středověku významným správním centrem Normanů, kteří tam založili kult sv. archanděla Michala. Kromě hory sv. Michala v Normandii (Mont-Saint-Michel) jde o druhé nejuctívanější místo věnované tomuto archandělovi, který se tam údajně zjevil opakovaně v 5. století. Svatyně se skrývá v obrovské podzemní jeskyni a je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 
LUCERA - městečko s velkým hradem z doby Fridricha II. a krále Karla I z Anjou; kdysi hlavní kolonie muslimů ve službách štaufského císaře. 
TROIA - městečko nazvané podle starořecké Tróje; v dávnověku řecká kolonie, nádherná románská katedrála Santa Maria Assunta s bronzovými dveřmi ze 12. století a bohatou románskou sochařskou výzdobou (unikátní ambon s motivem lvů napadajících beránka). 

6.den: TRANI A NÁVRAT DO PRAHY
Dopoledne TRANI - významný přístav už v době antiky, největší rozkvět zažilo město v 11. století, kdy se stalo sídlem biskupa z Canosy, která byla zničena Saracény. Vznikl tu i nejstarší námořní kodex ve středověku. Dnes je město zajímavé zvláštní konfrontací církevního a světského umění: stojí tu nádherný hrad Fridricha II. a naproti němu velká biskupská katedrála; románský chrám vypadá jako nesourodý slepenec různých částí, hrad je proti tomu vystavěn jako regulérní geometrický útvar a strukturou manifestuje přísný řád a jednotu, a tím i autoritu Fridricha II. Katedrála má unikátní bronzové románské dveře s mnoha reliéfy, které spojují tradici románského umění a byzantských ikon. V podvečer odlet z Bari zpět do Prahy.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování v hotelu Barion****, nedaleko Bari.

STRAVOVÁNÍ

 Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Apulie byla oblíbeným místem císaře Fridricha II., který je u nás známý díky Zlaté bule sicilské, kvůli které se Přemyslovci stali dědičnými českými králi. Málokdo však ví, že tento vládce z rodu Štaufů plynně hovořil několika jazyky, že se vášnivě zajímal o architekturu, právo, medicínu i přírodní vědy, že inicioval založení básnické školy, která byla vzorem i pro Danta, a že otevřel historicky první státní univerzitu. Už historik Jacob Burckhardt Fridricha II. považoval za praotce renesance. V jižní Itálii vznikla z iniciativy císaře a jeho přátel pozoruhodná umělecká díla, která o dvě století předběhla snahu Donatella a Brunelleschiho o znovuoživení antické tradice. Za těmito odvážnými projekty stála Fridrichova vize středověkého císařství jako pokračovatele slávy a moci starověkého Říma. V Apulii se nachází i nejzáhadnější hrad Fridricha II. Castel del Monte. Vydáme se po památkách Normanů a Štaufů za poklady románského a gotického umění. 

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • letecká doprava (v ceně letenky je malé palubní zavazadlo 40x20x25 cm)
  • 5x ubytování
  • 5x snídaně
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů 
  • místní poplatek (platí se na recepci hotelu při příjezdu)

POZNÁMKY

Balíček vstupenek - obsahuje vstupy Castel Lagopesole a Castel del Monte.

Palubní zavazadlo - hmotnost do 10 kg, maximální rozměry 55x40x20 cm

Zavazadlo k odbavení - hmotnost do 20 kg, maximální rozměry 119x119x81 cm