DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Úsvit Italské renesance aneb týden v Apulii

Apulie je nádherná a specifická oblast Itálie. Je spojena především s uměním, byzantských vládců, normanských králů a štaufských panovníků. Zájezd speciálně připravil PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance o dvorském umění císaře Fridricha II.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Z PRAHY DO BARI
Dopoledne odlet z Prahy do Bari. Po příletu transfer autobusem do hotelu u Bari.

2. den: BARI - SLAVNÉ POUTNÍ MÍSTO EVROPY A TRULLI V ALBEROBELLO
Bari -  druhé největší město jižní Itálie a důležitý přístav na Jaderském moři; už v roce 465 tu bylo založeno biskupství, které bylo v 10. století povýšeno na arcibiskupství. Bari bylo součástí Království obojí Sicílie a poté Neapolského království. Je zde jedna z nejslavnějších románských poutních bazilik, postavená v letech 1087-1196, kde byl pohřben sv. Mikuláš; unikátní stavba, která ovlivnila architekturu v celé jižní Itálii. Dobu Fridricha II. zde připomíná velký hrad Castello Svevo di Bari s kolekcí odlitků sochařských děl doby románské a gotické. Odpoledne návštěva tzv. trulli v Alberobello, specifická podoba apulijské domovní architektury, celý soubor byl zapsán na listinu kulturních památek Unesco.

3. den: ARCHITEKTONICKÉ SYMBOLY MOCI NORMANŮ A FRIDRICHA II.: CASTEL DEL MONTE, BARLETTA A LAGOPESOLE
BARLETTA - město slavné antickým kolosem, mnohametrovou sochou antického panovníka, kterou sem přivezla zřejmě benátská loď z Konstantinopole. Ve středověku byla socha symbolem moci panujícího císaře. Ve městě je i hrad Fridricha II. - Castello Svevo se slavnou bustou muže s vavřínovým věncem na hlavě, což je údajný portrét císaře Fridricha II. - nejslavnější sochařské dílo rané štaufské renesance. Krátká zastávka v ANDRII, kde byly pohřbeny dvě ze čtyř manželek císaře Fridricha II. a kde se narodil král Konrád IV. Štaufský: portál chrámu velmistra Řádu německých rytířů - významná štaufská památka. 
CASTEL DEL MONTE - hrad a nejúžasnější dílo osobité štaufské gotiky; unikátně zachovalý monument a nejnavštěvovanější památka jižní Itálie; vše je tu dokonale podřízeno geometrickým pravidlům: půdorys tvoří osmiúhelník, ozdobou nádvoří je osm velkých gotických arkád, z obytného prvního patra se lze do okolí dívat osmi okny, která se nacházejí v osmi komnatách. Jako by stavitel i stavebník byli posedlí číslem osm. Hrad v srdci Apulie předjímal o dvě stě padesát let snahu renesančních a manýristických tvůrců o vybudování panovnického či šlechtického sídla, jež by mělo půdorys zcela pravidelného mnohoúhelníka. 
CASTEL LAGOPESOLO - významný hrad císaře Fridricha II., sicilského krále Manfreda a Karla I. z Anjou, bratra Ludvíka Svatého: reprezentativní stavba s velkými dvorskými sály a rozsáhlým nádvořím, zajímavá sochařská výzdoba.

4. den: VELKÉ NORMANSKÉ A ŠTAUFSKÉ KATEDRÁLY: BITONTO, ALTAMURA A RUVO DI PUGLIA
BITONTO - středověké město antického původu s nádhernou katedrálou z 12. a 13. století: zcela jedinečná stavba v jižní Itálii, jejíž výzdoba dokumentuje bohatý svět románské umělecké imaginace; v interiéru je vzácná kazatelna z roku 1229, vytvořená podle nápisu knězem, sochařem a architektem Nicolausem, který tu vytvořil i reliéf zobrazující posloupnost štaufských panovníků v době Fridricha II. Katedrála v RUVO DI PUGLIA je jedním z nejznámějších příkladů apulijského románského slohu.
ALTAMURA - katedrála založená Fridrichem II. - ukázka císařského stylu 13. století. 
GRAVINA IN PUGLIA - lovecký hrad Fridricha II.

5. den: POKLADY ROMÁNSKÉHO UMĚNÍ A NORMANSKÝ KULT SV. MICHALA
Skalní chrám sv. Michala na Garganu - MONTE SANT'ANGELO. Místo bylo ve středověku významným správním centrem Normanů, kteří tam založili kult sv. archanděla Michala. Kromě hory sv. Michala v Normandii (Mont-Saint-Michel) jde o druhé nejuctívanější místo věnované tomuto archandělovi, který se tam údajně zjevil opakovaně v 5. století. Svatyně se skrývá v obrovské podzemní jeskyni a je zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 
LUCERA - městečko s velkým hradem z doby Fridricha II. a krále Karla I z Anjou; kdysi hlavní kolonie muslimů ve službách štaufského císaře. 
TROIA - městečko nazvané podle starořecké Tróje; v dávnověku řecká kolonie, nádherná románská katedrála Santa Maria Assunta s bronzovými dveřmi ze 12. století a bohatou románskou sochařskou výzdobou (unikátní ambon s motivem lvů napadajících beránka). 

6.den: TRANI A NÁVRAT DO PRAHY
Dopoledne TRANI - významný přístav už v době antiky, největší rozkvět zažilo město v 11. století, kdy se stalo sídlem biskupa z Canosy, která byla zničena Saracény. Vznikl tu i nejstarší námořní kodex ve středověku. Dnes je město zajímavé zvláštní konfrontací církevního a světského umění: stojí tu nádherný hrad Fridricha II. a naproti němu velká biskupská katedrála; románský chrám vypadá jako nesourodý slepenec různých částí, hrad je proti tomu vystavěn jako regulérní geometrický útvar a strukturou manifestuje přísný řád a jednotu, a tím i autoritu Fridricha II. Katedrála má unikátní bronzové románské dveře s mnoha reliéfy, které spojují tradici románského umění a byzantských ikon. V podvečer odlet z Bari zpět do Prahy.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 08.09.2023 - 13.09.2023

Služby Kapacita Cena
Cena za osobu Vyprodáno! 24990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
Jednolůžkový pokoj Vyprodáno! 2990 Kč
Komplexní pojištění Vyprodáno! 360 Kč
Vstupenka Castel del Monte Vyprodáno! 290 Kč
Palubní zavazadlo (do 10 kg) Vyprodáno! 990 Kč
Zavazadlo k odbavení (do 20 kg) Vyprodáno! 1990 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování v hotelu Barion****, nedaleko Bari.

STRAVOVÁNÍ

 Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Apulie byla oblíbeným místem císaře Fridricha II., který je u nás známý díky Zlaté bule sicilské, kvůli které se Přemyslovci stali dědičnými českými králi. Málokdo však ví, že tento vládce z rodu Štaufů plynně hovořil několika jazyky, že se vášnivě zajímal o architekturu, právo, medicínu i přírodní vědy, že inicioval založení básnické školy, která byla vzorem i pro Danta, a že otevřel historicky první státní univerzitu. Už historik Jacob Burckhardt Fridricha II. považoval za praotce renesance. V jižní Itálii vznikla z iniciativy císaře a jeho přátel pozoruhodná umělecká díla, která o dvě století předběhla snahu Donatella a Brunelleschiho o znovuoživení antické tradice. Za těmito odvážnými projekty stála Fridrichova vize středověkého císařství jako pokračovatele slávy a moci starověkého Říma. V Apulii se nachází i nejzáhadnější hrad Fridricha II. Castel del Monte. Vydáme se po památkách Normanů a Štaufů za poklady románského a gotického umění. 

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • letecká doprava (v ceně letenky je malé palubní zavazadlo 40x20x25 cm)
  • 5x ubytování
  • 5x snídaně
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů 
  • místní poplatek (platí se na recepci hotelu při příjezdu)

POZNÁMKY

Balíček vstupenek - obsahuje vstupy Castel Lagopesole a Castel del Monte.

Palubní zavazadlo - hmotnost do 10 kg, maximální rozměry 55x40x20 cm

Zavazadlo k odbavení - hmotnost do 20 kg, maximální rozměry 119x119x81 cmOBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU