DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Stockholm a Uppsala

V našem cyklu světová města umění a jejich umělecké sbírky zavítáme tentokrát do Stockholmu, kde nás bude zajímat pozdní gotika období působení obchodního spolku Hansa, středověké poklady, archeologické nálezy z období Vikingů, osobitá architektura protestantského baroka a umění stavby lodí v 17. století. Zamíříme také do Uppsale za nejslavnější skandinávskou gotickou katedrálou, kterou ve 13. století stavěl francouzský architekt Etienem de Bonneuile z Paříže a na zámek Drottningholm za nádhernými plastikami sochaře Adriana de Vries, které nám odcizili Švédové z Prahy za třicetileté války. 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Stockholmu.  Transfer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu. Orientační večerní procházka centrem města - Hlavní náměstí, místo krvavé stockholmské lázně v roce 1520, Německý kostel, Dům rytířů - jedna z nejzajímavějších barokních staveb města z let 1641-1674, středověký kostel Řádu mečových rytířů, Stadshuset - radnice v hlavním městě Švédska, kde se předává Nobelova cena. Noc v hotelu v centru města.
2. den: Celý den centrum Stockholmu. Dopoledne návštěva Královského paláce, královské pokoje s trůnním sálem, pokladnice s klenoty švédských králů, manýristické korunovační insignie koruna, jablko, berla a klíč z roku 1561. Královský palác je barokní stavba, která měla svoji nádherou zrcadlit politickou mocenskou pozici jakou Švědsko získalo po třicetileté válce. Hlavní kostel (Storkyrkan) - stockholmská středověká katedrála s barokním průčelím, jejíž hlavní atrakcí je gigantické sousoší sv. Jiří bojujícího s drakem, jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl z konce 15. století, které bývá připisováno Berntovi Notkemu, nejslavnějšímu umělci v oblasti působnosti obchodního spolku Hansa. Katedrála stala místem konání důležitých událostí spojených s královskou rodinou (svateb, korunovací, pohřbů) a díky tomu od roku 1620 trvale nahradila katedrálu v Uppsale jako místo korunovace švédských panovníků. Odpoledne Muzeum Historiska museet s tzv. zlatým sálem, kde jsou zlaté poklady Švédska z období od pravěku do renesance, celkem 3 tisíce předmětů o váze 50 kg od roku 2000 před n. l. do roku 1520 n.l. (Broddetorpský zlatý oltář z let 1150-1175 - jedno z nejvýznamnějších děl skandinávského románského umění s reliéfy ze života Krista), kolekce umění a předmětů z doby pravěku, starověku a středověku, velká kolekce archeologických nálezů k životu Vikingů. Volno a noc v hotelu. Pro zájemce v podvečer individuální prohlídka Národního muzea - kolekce středověkého umění, sbírka francouzského a holandského umění doby baroka.
3. den: Uppsala - starobylé švédské univerzitní město. Důkladná prohlídka slavné středověké katedrály, jedné z nejvýznamnějších švédských církevních staveb. Kontrakt na postavení katedrály byl v roce 1287 uzavřen s pařížským gotickým stavitelem Étienne de Bonneuil, takže jeho stavba je nejsevernější ukázkou francouzské gotiky. Katedrála má bohatou a ikonograficky mimořádně zajímavou románskou a gotickou sochařskou výzdobu, která kombinuje vrcholnou francouzskou gotiku s vikinskou dekorační tradicí. Katedrální muzeum má výjimečnou kolekci textilů (od 12. do 19. století) a insignii z hrobů královské dynastie Vasů, brokotová královny Markéty z doby kolem roku 1400, textile navrhované středověkým malířem Albertem Pictorem. Kostel sv. Tojice ze 14. století, jehož výzdobou byl pověřen malíř Albertus Pictor. Pozdě odpoledne a v podvečer ve Stockholmu prohlídka Muzea moderního umění (Moderna Museet) s díly Muncha, Kandinského, Noldeho, Modiglianiho, Tatlina, Picassa, Braqua, Maxe Ernsta, Salvadora Dalího, Marcela Duchampa, Légera, Matisse, Roberta Rauschenberga. Warhola a dalších představitelů evropské a americké avantgardy. Hlavní budovu muzea navrhl slavný architekt Rafael Moneo, nositel Pritzkerovy ceny. 
4. den: Královská rezidence Drottningholm - zámecký barokní areál vybudovaný po vzoru pařížského Versailles s nádherným parkem. Prohlídka zámku a návštěva samostatné galerie, kde se nachází obrovská kolekce soch Adriena de Vriese, které švédská armáda uloupila v Praze v roce 1648. Adrien de Vries patří k největším sochařům období manýrismu v Evropě. V areálu se nachází i divadlo z 18. století - je to zřejmě jediná "barokní" konkurence k zámeckému divadlu v Českém Krumlově. Zámek je dílem osobitého barokniho architekta Nicodema Tessina staršího, který se narodil v Pomořansku, ale jako mladík se přestěhoval do Švédska. Zámek Drottningholm je na seznamu světového dědictví UNESCO. 
5. den: Muzeum lodě Vasa - unikátní muzeum věnované jedné z nejslavnějších lodí 17. století, která v srpnu 1628 ztroskotala při své vůbec první plavbě. Loď byla později vyzdvižena a zakonzervována. Na mořském dně strávila tato pozoruhodná válečná loď 333 let, než byla vyzvednuta, aby mohla její cesta pokračovat. Vasa je jedinečný umělecký poklad - loď zdobí stovky a stovky vyřezávaných soch, což je jedinečná galerie umění 17. století. Odlet zpět do Prahy.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 15.08.2021 - 19.08.2021

Služby Kapacita Cena
cena zájezdu Volno 18990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
komplexní pojištění Volno 450 Kč
1-lůžkový pokoj Volno 5990 Kč
zavazadlo k odbavení (23 kg) Volno 1490 Kč
Časová vstupenka Na dotaz 420 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Elite Hotel Carolina Tower****

https://www.elite.se/en/hotels/stockholm/hotel-carolina-tower/

PODROBNÝ POPIS

Ceny vstupného:

Museum Vasa 190 SEK

Královský palác 140 SEK

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • letenku Praha - Stockholm - Praha, včetně palubního zavazadla (8 kg)
  • 4x nocleh v hotelu 4* v centru Stockholmu
  • 4x snídani
  • transfery z letiště do hotelu a zpět
  • jízdenku na vlak Stockholm - Uppsala a zpět
  • služby průvodce CK 

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • místní dopravu
  • vstupy do objektů a památek
  • pojištění

POZNÁMKY

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU