DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Sicílie speciál

Zájezd je věnován poznání Sicílie jako centra evropského a antického umění a kultury. Během staletí ostrov zaujal pozornost Řeků a Římanů, Byzantinců, muslimských emírů i Normanů, kteří tam založili svoje království. Na Sicílii vyrostl císař Fridrich II. považovaný za div světa a za prvního moderního vládce Evropy, kterému Češi vděčí za Zlatou bulu sicilskou. Navštívíte normanské paláce a chrámy s byzantskými mozaikami, poklady antického stavitelství a sochařství, projdete si antické vily a divadla i jedinečné hrady Fridricha II.  Čas bude i na odpočinek na písečných plážích ostrova.

PROGRAM ZÁJEZDU

1.den: 

V poledne odlet z Prahy do Catanie na Sicílii (12:40 - 14:55). Po příletu transfer do hotelu a možnost koupání.


2.den: 

 Dále přejezd do Syrakus (starořec. Syrákúsai, it. Siracusa), významné antické město bylo založené roku 733 před n. l. jako kolonie Korintu, slavným rodákem byl Archimédes matematik, fyzik a astronom. Četné stavební památky připomínající starověké dědictví: Apollónův chrám, nejstarší dórský chrám na Sicílii (1. pol. 6. století př. n. l.), řecké divadlo patří průměrem (asi 138 metrů) k největším antickým divadlům pro 15 000 diváků, dóm s barokní fasádou (vestavěný do dórského chrámu Athény). Antické doly na kámen. Zcela mimořádnou památkou středověku je gotický hrad Štaufů Castel Maniace, který zde na výběžku do moře vystavěl Fridrich II.  

Odpoledne přejezd do Notta.3.den: 

Dopoledne zastávka v městečku Ragusa, které je proslulé svým majestátním  barokním chrámem.

 Dále  přejedete do Agrigenta. V okolí Agrigenta se nachází řada nádherných písečných pláží, které jsou lemovány strmými pískovcovými útesy. V Agrigentu (historická památka na seznamu Unesco) se nachází jeden z největších antických areálu na Sicílii nebo možná vůbec v celé Itálii. Město bylo založeno již v 6. století př.n.l. a bylo jedním z nejvýznamnějších měst starověké Sicílie. Navštívit musíte především tzv. Údolí chrámů, kde se nachází řada více či méně dochovaných řeckých chrámů (chrám Dia Olympského, pozůstatky chrámů Dioskúrů Kastora a Polydeuka, Héraklova svatyně, pozoruhodně zachovalý Chrám Svornosti a Héřin chrám).  Ovšem svoji osobitou atmosféru má i historické centrum města, které si uchovalo typický středověký a barokní ráz. Ubytování v hotelu v Agrigentu. 


4.den: 

Dopoledne  se  vydáme vnitrozemím Sicílie kolem sopky Etny do městečka Piazza Armerina, kde se nachází nejrozsáhlejší a nejbohatší komplex antických podlahových mozaik na světě. Proslulá je především Villa Romana del Casale, starověká římská vila, která je od roku 1997 součástí světového dědictví UNESCO.

Poté přejezd do oblasti Taorminy.


5.den: 

Dopoledne si prohlédneme historické centrum  Taorminy.

Kolem poledne odjezd na letiště v Catanii a odlet zpět do Prahy (15:40 - 18:05) . 


TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

hotely kategorie 3*

STRAVOVÁNÍ

snídaně v hotelu 

večeře individuálně v hotelu nebo v restauracích v místě ubytování

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • leteckou dopravu Praha - Sicílie a zpět 
  • palubní zavazadlo (max 8 kg)
  • 4x ubytování v hotelu 3*
  • 4x snídani
  • transfery mikrobusem na Sicílii
  • technický průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů
  • zavazadlo k odbavení (23 kg)

POZNÁMKY

Orientační vstupné do objektů: Agrigento - chrámový komplex 12 EUR