DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Severní Německo a Dánsko

Tento zájezd již není v naší nabídce!
Města hanzovních kupců, civilizace Vikingů, archeologické poklady doby bronzové a keltské, neznámé obrazy impresionistů a klasiků moderního umění.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Z PRAHY DO LÜBECKU
Odjezd z Prahy v 6.00 hodin. Technické zastávky cestou.
Odpoledne příjezd do Lübecku a základní prohlídka památek města, které jsou zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Ve 14. století se stal Lübeck nejmocnějším členem obchodní organizace Hanza a byl označován jako "Královna hanzy".
V Lübecku navštívíme tyto památky: Radnice (původně ze 13. století, byla v době pozdní gotiky rozšířena, jedna z nejvýznamnějších historických radnic v Německu), kostel sv. Jakuba (gotický kostel rybářů a námořníků), městské brány, slavná Holstentor a Burgtor, mnoho historických měšťanských domů z 15.-18. století, noc v hotelu v Lübecku.

2. den: Z LÜBECKU DO KODANĚ
Dopoledne LÜBECK jeho památky a muzea, které jsou zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Navštívíme tyto památky: dóm sv. Jana Křtitele (založen jako katedrála 1173 Jindřichem Lvem, vysvěcen 1247), farní kostel Panny Marie (gotická stavba - vzor severoněmecké cihlové gotiky). Speciální pozornost bude věnována dílu malíře, řezbáře a sochaře Bernta Notkeho, jehož dílo patří k pokladům pozdní gotiky. Návštěva expozice St.Annen-Museum s bohatými uměleckými sbírkami a velkým triptychem malíře Hanse Memlinga.
Odpoledne kolem 14:00 odjezd z centra Lübecku do Kodaně trajektem. Noc v hotelu v centru v Kodani.

3. den: KODAŇ A JEHO MUZEA
Dopoledne návštěva Nationalmuseet (Národního muzea), které nabízí vzácné exponáty od lovců sobů v době ledové, přes Vikingy až po umělecká díla středověku, sbírku předmětů z antických kultur Řecka a Itálie, Blízkého východu a Egypta. Nejcennější exponáty: Zlaté rohy z Gallehusu z doby stěhování národů, Gundestrupský kotlík - nejvýznamnější dílo evropského stříbrotepectví z doby Keltů - reliéfy zobrazují keltskou mytologii, Loď z Hjortspring - plavidlo ze skandinávské předřímské doby železné, Sluneční vůz z Trundholmu - slavné dílo z doby bronzové vyobrazení slunečního disku taženého koněm, zlatý oltář kostela v Lisbjergu - jedno z nejcennějších děl doby románské.
Odpoledne Kodaň - Národní galerie, mj. obrazy takových autorů jako byl Brueghel, Rembrandt, Hals, Rubens, Memling, Ruisdael, kolekce moderního umění s díly Muncha, Braqua , Picassa, Vasarelyho, Matisse, Modigliana, Maxe Ernsta a skupiny Cobra. Noc v centru Kodaně.

4. den: KODAŇ A ROSKILDE
Dopoledne KODAŇ Glyptoteka Ny Carlsberga jedinečná kolekce francouzského umění 19. a 20. století, díla impresionistů jako byl Degas, Rodin, Manet, Monet, Cézanne, Renoir, Gauguin.
Odpoledne ROSKILDE - středověká katedrála zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO, pozdně románský a raně gotický styl z 12. a 13. století, bohatá výzdoba (gotické lavice , antverpský oltář, náhrobky dánských králů), Muzeum vikinských lodí - jedinečná kolekce pěti vikinských plavidel z doby časného středověku, které byly objeveny na dně fjordů asi 20 km od Roskinde. Cesta do Německa po dálnici a přes most. Noc v Hamburku.

5. den: Z HAMBURKU DO PRAHY
Dopoledne HAMBURK - základní prohlídka města a komentovaná návštěva sbírek zdejší Kunsthalle s uměleckými díly z doby rozkvětu hanzovních měst (Mistr Bertram z konce 14. století) + stálá expozice velikánů německého a světového umění (Rembrandt, Peter Paul Rubens, Canaletto, Mistr Francke,  Caspar David Friedrich, Claude Monet Alfred Sisley, Edgar Degas, Pablo Picasso, Paul Klee, and Max Beckmann).
Kolem 14. 00 odjezd do ČR, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin (dojezd závisí na dopravní situaci v Německu).

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Nocleh v hotelu v Lübecku.
Nocleh v hotelu v Kodani.
Nocleh v Hamburku.

PODROBNÝ POPIS

Hanza byl název spolku německých měst, která provozovala dálkový obchod v celé severní Evropě. Založena byla v polovině 12. století, fungovala až do poloviny 17. století. Díky obchodu hanzovní města bohatla a mohla si pořídit i nádherná umělecká díla a zbudovat velkolepé stavby. Vikingové byli odvážní severští mořeplavci, kteří od konce 8. do konce 11. století podnikali výpravy od Anglie až po Konstantinopole. Byli prvními Evropany, kteří se dostali do Severní Ameriky, kde se krátce usadili v Newfoundlandu. Zájezd je věnován především středověkému a renesančnímu umění a archeologickým pokladům doby bronzové a keltské. Současně budeme věnovat pozornost sbírkám moderního umění - francouzským impresionistům a klasikům moderního umění: mimochodem manželkou slavného Gauguina byla Dánka Mette-Sofie Gadová.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • Doprava autokarem
  • 4x nocleh v hotelu
  • 4x Snídaně
  • Služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • Komplexní pojištění
  • Vstupy do objektů a výstav

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.