DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Po stopách relikviáře sv. Maura

Po stopách relikviáře svatého Maura: Umění a architektura povodí řeky Mázy a Šeldy + Výstava impresionisty Pierra-Augusta Renoira.

Relikviář svatého Maura je výjimečnou zlatnickou památkou na území České republiky. Co do hodnoty, je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty. Jeho vypátrání v roce 1985 se považuje za jeden z největších objevů 20. století v tehdejším Československu. Relikviář na hradě Bečově však není osamoceným dílem. V oblasti povodí řeky Mázy a Šeldy najdeme velmi podobné skvosty a s nimi spojené výjimečné evropské poklady románského a gotického umění a architektury, kostely, katedrály a bohatá muzea. Do povodí Mázy a Šeldy se vydáme se znalcem gotického umění Dr. Peterem Kováčem, který speciálně připravil tuto exkurzi.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v úterý 6.00 hodin, technické zastávky cestou. Odpoledne MARBURG - sídlo durynského landkraběte a hlavní kultovní místo sv. Alžběty Uherské, které spravoval Řád německých rytířů. Prohlídka gotického kostela sv. Alžběty ze 13. století: gotické vitraje, gotické náhrobky vládnoucí rodiny, náhrobek velmistra Řádu německých rytířů, gotický portál ovlivněný remešskou katedrálou, česká Pieta krásného stylu, dobový náhrobek a relikviář sv. Alžběty, kompletní výzdoba ze 13. století. Naprostý evropský unikát kompletně zachovalého kostela z doby císaře Fridricha II., který do Marburgu osobně přijel posvětit ostatky sv. Alžběty. Chrám nebyl za války bombardován! 

Pro zájemce hrad durynského landkraběte s působivou gotickou kaplí. V podvečer Cáchy a ubytování v centru města.

2. den: 
Dopoledne MAASTRICHT - staré holandské město mezi Německem a Belgií, hlavní město provincie Limburk. Historické centrum s řadou architektonických památek - nejstarší městská brána v Holandsku, středověký kamenný most přes řeku Mázu nebo velkolepá barokní radnice. Naše pozornost bude věnována především bazilice SINT-SERVAAS BASILIEK - kostelu sv. Serváce - významná románská památka, nádherný polychromovaný raně gotický portál, katedrální pokladnice nabízí jeden z nejcennějších souborů středověkého umění, relikviář sv. Serváce, důležitý pro uměleckou genezi relikviáře sv. Maura.

Odpoledne CÁCHY od roku 936 do roku 1531 místo korunovace římských (německých) králů, prohlídka historického centra města, prohlídka palácové kaple Karla Velikého (kultovní místo německých králů, relikviář Panny Marie a relikviář Fridricha Barbarossy - unikátní díla středověkého zlatnictví) a zbytků zdejší bývalé falce (památky karolinské renesance), chrámový poklad (vzácné zlaté relikviáře darované císařem a českým králem Karlem IV., který v Cáchách nejednou pobýval); radnice ze 14. století. Noc v hotelu v Cáchách

3. den: 
Dopoledne a odpoledne: LUTYCH čili Liége. Liege je třetím největším městem v Belgii a největším městem ve francouzském regionu Valonsko, sídlo významného středověkého biskupství, místo, kde studoval i český kronikář Kosmas. Kostel Bartoloměje se slavnou kovovou křtitelnicí, kterou vytvořil Reiner von Huy v první čtvrtině 12. století - jedna z nejvzácnějších památek tohoto druhu, gotická katedrála sv. Pavla s pokladnicí, kde je nádherná pozlacená soška burgundského vévody Karla Smělého se svým patronem, pozdně gotický kostel sv. Jakuba Kostel sv. Jana Evangelisty s nádhernou gotickou sochou Marie jako Sedes Sapientiae z 13. století.

Pro zájemce MUSEE D'ART RELIGIEUX ET D'ART MOSAN. Při odjezdu z města se zastavíme u stanice Liege-Guillemins - kultovní dílo moderní architektury postavené španělským architektem Santiago Calatravou. Pozdě odpoledne odjezd do LILLE, ubytování a noc v Lille.

4. den: 
Dopoledne LILLE, kdysi jedno z hlavních měst burgundských vévodů, kdy ve městě žilo 25 tisíc obyvatel, téměř jako v Praze v 15. století. Návštěva PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE - významná umělecká sbírka, jedna z největších francouzských regionálních galerií (úžasný Ráj a Peklo malíře Dirka Boutse - dílo, které inspirovalo i Hieronyma Bosche), dále kolekce evropské malby od Tintoretta a Veronese až po Moneta, Seurata a van Gogha.

Odpoledne TOURNAI. Za Merovejců šlo o jedno z hlavních měst Franské říše. Dvě stavby figurují na seznamu světového dědictví UNESCO - gotická strážní věž BEFFROI a katedrála NOTRE-DAME, která je jednou z nejvýznamnějších staveb v rámci remešské církevní provincii. Byla vybudována ve 12. století v románském slohu (četné sochařské dekorace); celý její chór byl přestavěn ve stylu pařížské paprskovité gotiky - jde o mistrovské stavitelské dílo 13. století. Tournai bylo místem působení malířů Roberta Campina a Rogiera van der Weydena a podvakrát sem zavítal Jan van Eyck (dokonce na slavnost malířů!), jehož inspirovala románská a gotická architektura města k zobrazování interiérů v obrazech jako je madona v kostele z Berlína. V pokladnici katedrály v Tournai jsou nejstarší tapiserie a dva zlaté relikviáře, které byly vzorem pro náš relikviář sv. Maura - jeden z nich vytvořil Nicolas Verdun, který je strůjcem antikizujícího stylu, který ovlivnil i sochařství v remešské katedrále. Kostel sv. Petra - románsko-gotický se skupinou anděla a Panny Marie sochaře Jeana Delemera - vedle Slutera nejvýznamnější sochař Nizozemí, jehož dílo zjevně obdivoval i Jan van Eyck, poutní kostel sv. Jakuba - skvost románské architektury. Musée des Beaux-Arts v Tournai vlastní krásnou kolekci francouzských impresionistů (dvě úžasná díla Maneta). Noc v Lille.

5. den: Dopoledne NAMUR. Existoval jako důležitá osada na křižovatce obchodních cest již v dobách Keltů. Význam Namuru vzrostl v raném středověku, když Merovejci vybudovali hrad na skalnatém výběžku nad městem a nad soutokem obou řek. V 10. století se stal Namur samostatným hrabstvím. Cílem návštěvy bude TRÉSOR D'HUGO D'OIGNIES - nejcennější soubor mozánského zlatnictví 13. století s díly zlatníka Hugo d'Oignies.

Pro zájemce prohlídka slavné relikviářové koruny dovezené z Konstantinopole v Diecézní muzeu katedrály - koruna s trnem z Kristovy koruny zřejmě posloužila při korunovaci Jindřicha Flanderského na císaře poté co Byzanc dobyli křižáci.

Odpoledne zastávka v městě HUY, které se chlubí nádherným středověkým kolegiátním kostelem. Noc Cáchy.

6. den: Cesta do ČR. Odpoledne zastávka ve Frankfurtu nad Mohanem a ve STÄDEL MUSEUM návštěva atraktivní výstavy RENOIR ROCOCO REVIVAL, která poprvé ukazuje zvláštní paralelu mezi dílem nejvýznamnějšího z francouzských impresionistů Pierra-Augusta Renoira a obrazy rokokových mistrů 18. století jako byl Antoine Watteau, Jean-Baptiste Siméon Chardin, François Boucher a Jean-Honoré Fragonard. Výstava nabídne 120 obrazů zapůjčených mj. z National Gallery ve Washingtonu, Musée d?Orsay v Paříži, National Gallery v Londýně, Metropolitan Museum of Art v New Yorku, J. Paul Getty Museum v Los Angeles a řady privátních sbírek. Dojezd do Prahy kolem 23.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel Ibis***, Lille

Hotel Novotel***, Cáchy 

PODROBNÝ POPIS

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.

Zájezd autobusem bez nočních přejezdů.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • Doprava autokarem
  • 5x nocleh v hotelu
  • 5x snídaně
  • Služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • Komplexní pojištění
  • Vstupy do objektů a výstav