DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Nizozemí a Belgie: Po stopách malíře Jana Vermeera van Delft

Obrazy holandského mistra Jana Vermeera van Delft jsou považovány za zhmotnění ticha a klidu v bouřlivé době evropského baroka. Každý z nich je obrovskou raritou, protože se jich zachovalo jen pětatřicet. Malíř na nich pracoval pečlivě a zdlouhavě. Maloval téměř výlučně interiéry svého domu v malebném městě Delftu. Mezi opakujícími se rekvizitami se na malém jevišti téměř nehlučně pohybovaly ženy, jeho nejčastější téma. Nejsou vždy krásné, ale působí poeticky, stejně jako samotné obrazy. Nejčastěji čtou či píší dopisy nebo se věnují hudbě. Rozsáhlou mistrovu výstavu připravilo Riksmuseum v Amsterodamu ve spolupráci s washingtonskou Národní galerií. Jde o nejvýznamnější kulturní událost roku 2023. Vydáme se po stopách Vermeera a jeho konkurentů. Bydlet budeme přímo v centru města Delft, abychom zažili důvěrně atmosféru města, kde Vermeer prožil celý svůj život.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Cesta z Prahy do Delftu
Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, možný nástup i v dalších místech po trase v ČR. Technické zastávky během cesty. V podvečer příjezd do Delftu, ubytování v hotelu v centru města.

2. den: Vermeerovo město Delft, holandské barokní mlýny a přístavní město Rotterdam
Dopoledne si krok za krokem projdeme DELFT s místy, která jsou důležitá pro tvorbu a život Vermeera. Uvidíme budovu bývalého cechu malířů sv. Lukáše, kam Vermeer vstoupil v roce 1673, tzv. Starý kostel (Oude Kerk), kde byl Vermeer pohřben v prosinci 1675, přístaviště odkud Vermeer maloval svůj slavný Pohled na Delft. Museum Het Prinsenhof nás seznámí s historií a uměním města Delft v době zlatého věku a v souvislostech s tvorbou Vermeera.
Odpoledne navštívíme Kinderdijk a Rotterdam. VĚTRNÉ MLÝNY V KINDERDIJKU, které jsou od roku 1997 zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO a jsou nizozemskou turistickou atrakcí. Na místě se nachází 19 dokonale funkčních větrných mlýnů, které tvoří složitý systém čerpání vody, který zabraňuje záplavám v okolních nízko položených oblastech.
ROTTERDAM - největší přístav Evropy a město velkého historického významu. V centru města se nachází Námořní muzeum, dokumentující historii přístavu a stavby lodí v Holandsku. Prohlédneme si slavný Památník zničení Rotterdamu sochaře Ossipa Zadkina, jediný kubistický monumentální pomník. Především nás bude zajímat DEPOZITÁŘ MUZEA BOIJMANS VAN BEUNINGEN (Depot Boijmans Van Beuningen) - první veřejně přístupný muzejní depozitář obrazů na světě, jehož otevření se stalo světovou kulturní senzací. Prohlídka unikátního depozitáře nám umožní důvěrně nahlédnout do světa holandských starých mistrů, zejména Vermeerových současníků a předchůdců. Podíváme se také na slavnou TOVÁRNU VAN NELLE (nizozemsky Van Nellefabriek) ikonické dílo moderní architektury z 20. let 20. století (architekt Leendert van der Vlugt), zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Stavbu, která byla dokončena v roce 1931, navštívil architekt Le Corbusier a označil ji za jeden z nejlepších příkladů moderní architektury. Noc v hotelu v Delfách.

3.den: Amsterodam Rembrandta a van Gogha a výstava Jana Vermeera v Rijksmuseu
Celý den přístavní město AMSTERDAM - v současnosti je největším nizozemským městem, jeho finančním a kulturním centrem. V době Vermeera byl Amsterdam nejbohatším městem Evropy. Z Amsterdamu vyplouvaly lodě do Severní Ameriky, Afriky, dnešní Indonésie a Brazílie. Město bylo základnou mezinárodního obchodu. Na programu bude návštěva RIJKSMUSEA, největšího muzeum umění v Nizozemsku s expozicí připomínající historii města a s nejslavnějšími díly Rembrandta Harmensze van Rijn (Noční hlídka) a další velikánů holandského zlatého věku umění. Prohlídka velké výstavy Jana Vermeera v prostorách muzea. Pro zájemce návštěva nedalekého MUZEA VINCENTA VAN GOGHA s prohlídkou jeho reprezentativní sbírky nabízející kolekci nejslavnějších van Goghových obrazů a sousedního Stedelijk Museum ("Městské muzeum") s velkou sbírku moderního umění. Muzeum van Gogha nabízí aktuálně výstavu detailně sledující životní příběh Vincenta van Gogha (1853-1890), jeho bratra Thea (1857-1891), Theovy manželky Jo (1862-1925) a jejich syna Vincenta (1890-1978). Noc hotelu v Delfách.

4. den: Antverpy - město Rubense a nově otevřené Královské muzeum krásných umění
Celý den bude věnován Antverpám, které jsou největším belgickým přístavním městem. Antverpy jsou pevně spjaté s osudy malíře Petra Paula Rubense, po jehož stopách se ve městě vydáme. Když 30. května 1640 Rubens ve věku 62 let zemřel, bylo Vermeerovi osm let. Nicméně srovnání obou mistrů názorně dokládá odlišnost baroka v tehdejším Nizozemí, rozděleném na protestantskou a katolickou část. Dominantou města je pozdně gotická katedrála, největší chrám v Belgii, se slavným Rubensovým oltářním triptychem Vztyčení kříže. Nedaleko katedrály se nalézá bývalé hlavní tržiště Grote Markt s renesanční radnicí a reprezentativními cechovní domy ze 16. a 17. století. Vydáme se městem po stopách Rubense a navštívíme malířovu rezidenci a ateliér se zahradou. Rubensův dům je v mnohém autenticky zachován a nabízí důvěrný pohled do mistrovy domácnosti. Součástí návštěvy města bude také komentovaná prohlídka Královského muzea krásných umění (Koninglijk Museum voor Schoene Kunsten), které bylo dlouho zavřeno kvůli rekonstrukci a nyní je nově otevřeno. Jeho sbírky nabízejí impozantní kolekci starých mistrů. Skvělými díly jsou zastoupeni zejména malíři jako byl Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling, Jean Fouquet, Simone Martini, Tizian, Frans Hals, Peter Paul Rubens, Anton van Dyck, Jacob Jordaens, z moderním umělců James Ensor, René Magritte nebo Amedeo Modigliani. V podvečer přesun do Německa, ubytování a noc v hotelu v Německu u Cách.

5. den: Cesta do Prahy se zastávkou v Německu
Po snídani odjezd zpět do ČR. Zastávka v Německu (podle aktuálních výstav). Příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování v hotelu v centru města Delft. Poslední den ubytování v oblasti města Cáchy.

STRAVOVÁNÍ

Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Jak bývá již obvyklé, některé vstupenky na váš zájezd je třeba zajistit s předstihem. U tohoto zájezdu se jedná především několik vstupenek najednou. Cena tohoto balíčku je 3.100 Kč.  

Balíček obsahuje vstupenky na tyto výstavy:
1) DEPOT BOIJMANS VAN BEUNINGEN, Rotterdam
2) RIJKSMUSEUM VÝSTAVA JOHANES VERMEER + STÁLÁ EXPOZICE MUZEA, Amsterdam
3) MUZEUM VINCENT VAN GOGH, Amsterdam
4) KONINGLIJK MUSEUM VOOR SCHOENE KUNSTEN, Antverpy

!!! Rubensovo muzeum - uzavřené z důvodu rekonstrukce !!!

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • autokarová doprava
  • 4x ubytování
  • 4x snídaně
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů
  • místní poplatek (platí se na recepci hotelu při příjezdu)

POZNÁMKY

Autokarový zájezd bez nočních přejezdů pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petra Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petra Kováče. Zájezd připravil historik umění PhDr. Peter Kováč.