DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

LONDÝN: Paul Cézanne, templáři a anglický středověk

DALŠÍ INFORMACE

 • Londýn
  Londýn V Londýně, metropoli na Temži, žije na 7 milionů lidí. Nikde jinde se nemísí odvěké tradice s moderním stylem života, viktoriánská...
Letecký zájezd do Londýna je zaměřen na podrobné seznámení s poklady Národní galerie a Britského muzea, které vedle Metropolitního muzea v New Yorku a pařížského Louvre náleží k nejslavnějším muzeím výtvarného umění na světě. Program bude koncipován tak, aby se každý den spojila  návštěva muzeí s aktuálními výstavami a s prohlídkou vlastního města, jeho historických staveb i nové moderní architektury. Navštívíte velkou výstavu Paula Cézanna v Tate Modern Gallery a také se speciálně zaměříme na templářské památky v Londýně. 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Templáři v Londýně a nová expozice slavné Courtauld Gallery 
Dopoledne odlet z Prahy a přílet do Londýna. Transfer z letiště do hotelu s využitím veřejné dopravy (metro). Ubytování v hotelu a odjezd do středu města k TEMPLU čili templářskému chrámu - důkladná prohlídka této jedinečné středověké památky. Poté návštěva nedaleké The Courtauld Gallery se sbírkou obrazů od středověku po 20. století. Ceněná je především kolekce impresionistů a postimpresionistů s mistrovskými díly Maneta, Degase, Moneta, van Gogha, Cézanna, Gauguina, Celníka Rousseaua, Serata, Renoira nebo Modiglianiho. Ze starého umění zaujme především Robert Campin, van Dyck, Pieter Breughel a Rubes, Galerie byla dlouho uzavřená, nyní je znovu otevřena po rozsáhlé rekonstrukci. Noc v hotelu.

2. den: Britské Muzeum: Umělecké a archeologické poklady starověku a raného středověku + Výstava Hieroglyfy
Po snídani dopoledne Britské muzeum - prohlídka největší kolekce starověkého umění v Evropě: umění starověkého Egypta, tvorba Sumerů, Babyloňanů, Peršanů a Asyřanů (slavné reliéfy zobrazující zápasy králů se lvy z asyrských paláců), Elginovy mramory - sochy a reliéfy z athénského Parthenónu a Erechtheionu (nejzachovalejší a nejcennější ukázka klasického řeckého sochařství z 5. století před n. l.), helénistické antické sochařství, poklad ze Sutton Hoo z doby stěhování národů, Lewisova souprava raně středověkých šachových figurek z mrožího klu a kosti z 12. století, Rosettská deska - několikajazyčná nápisová deska, která posloužila k rozluštění egyptských hieroglyfů, kolosální socha egyptského faraóna Amenhotepa III a Ramesse II., Mausoleum z Halikarnassu- stavba považovaná za jeden z divů starověkého světa, sochy z chrámu bohyně Artemis v Efesu. Ve středověké části se soustředíme i na památky souvisejícími s templářskými rytíři (relikviář Kristovy trnové koruny a pašijových ostatků). Možnost individuální prohlídky výstavy HIEROGLYFY čili odemykání starého Egypta, která představí jedinečný výběr archeologických unikátů z mnoha významných egyptologických sbírek celého světa. Pozdě odpoledne historických staveb i nové moderní architektury v oblasti City (až k Tower Brigge a hradu Tower, mj. tzv. Sexi okurka architekta Normana Fostera a komplex pojišťovny Lloyd´s od architekta Richarda Rogerse). Nocleh v hotelu.

3. den: Výstava Paula Cézanna a Národní Galerie s poklady Evropského malířství od renesance k postimpresionismu
Po anglické snídani prohlídka velké výstavy Paula Cézanna v galerii Tate Modern. Odpoledne přesun na Trafalgarské náměstí, kostel St. Martin in the Fields (nejslavnější stavba barokního klasicismu v Anglii I. Jones), Picadilly Circus (architekt J. Nash, jeden z architektonických symbolů Londýna), Čínská čtvrť v oblasti Soho s možností pochutnat si v některé z restaurací na čínské kachně. Poté návštěva Národní galerie (v pátek je tato galerie otevřena do 21.00 hodin): prohlídka mistrů umění 15.-19. století bude kurzem dějin evropského malířství doby gotiky, renesance, baroka, impresionismu a postimpresionismu. Především se naše pozornost bude soustředit na tato mistrovská díla: Wiltonský diptych (gotika), Masaccio a Masolino (Madona), Ucello (Bitva u San Romano), Botticelli (Venuše a Mars), Piero della Francesca (Křest Krista a Narození Krista), Leonardo da Vinci (Madona ve skalách a kresba ke sv. Anně), Michelangelo (Kladení do hrobu), Rafael (portrét Julia II.), Tizian (Bakchus a Adriana), Rembrandt (Koupající se žena, portréty), van Dyck (Karel I. na koni), Dürer (portrét otce), Jan van Eyck (Sňatek Arnolfinů), Bosch (Korunování trním), Brueghel (Klanění králů), Caravaggio (Večeře v Emauzích), Velázquez (Venuše), Watteau (Stupnice lásky), dále mistrovká díla Cézanna, Moneta, Maneta, Courbeta, Degase a Seurata. Nocleh v hotelu.

4. den: Westminsterské opatství - Skvost Anglické Katedrální Gotiky
Po snídani dopoledne Westminsterské opatství - skvost anglické katedrální gotiky, vrcholně gotická část je ze 13. století, nejvýchodnější část je pozdně gotická, průčelí je barokní gotika. Místo královských pohřbů a korunovací, autentické středověké vybavení (raritou je velký portrét krále Richarda II., který na konci 14. století namaloval český gotický malíř!). Nedaleký neogotický parlament - Westminsterský palác - architekti Charles Barry a Augustus Welby Pugin. Pro zájemce možnost návštěvy nedaleké Tate Gallery - Tate Britain se sbírkou britského umění 16. až 19. století, včetně nové přístavby od architekta Jamese Stirlinga pro umístění rozsáhlou kolekce obrazů J. Turnera, velkého předchůdce francouzských impresionistů. Alternativní program: Royal Academy of Arts jedna z nejvýznamnějších institucí svého druhu na světě s výstavou SPAIN AND HISPANIC WORLD, která představuje málo známé, ale úžasné sbírky Hispanic Society Museum s obrazy Velázqueze, El Greca, Zurbarána a Goyi. Odpoledne návrat do hotelu a transfer veřejnou dopravou (metro) na letiště. Přílet do prahy ve večerních hodinách.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Hotel 4* v centru Londýna 

STRAVOVÁNÍ

Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Velká výstava Paula Cézanna v galerii Tate Modern představuje to nejlepší, co vytvořil slavný malíř, který bává nazýván otcem moderního umění. Ve svých obrazech zrušil tradiční perspektivu, maloval barevné stíny a tvary podřizoval základním geometrickým tvarům. Tím vším otevřel cestu umělcům jako byl Picasso nebo Braque. Rozsáhlou expozici Cézannova díla připravily dvě vynikající instituce: anglická Tate Modern a americký Art Institute of Chicago. Po dlouhé době mají diváci unikátní příležitost poznat Cézannovo dílo a jeho odkaz na vybraných ukázkách. Najdeme tam jeho "černé obrazy" ze samých počátků, krajiny a zátiší vrcholného období a četné portréty jeho přátel a manželky. Obrazy doplňují obdivuhodné akvarely. Zápůjčky jsou ze všech významných světových sbírek.

Speciální umělecko-historickým tématem zájezdu bude věnováno templářům a středověké architektuře Londýna. Templáři ve 12. a 13. století postavili v samém centru města úžasný patrový chrám, který svým kruhovým půdorysem měl připomínat Boží hrob v Jeruzalémě. V kostele se zachovaly unikátní náhrobky templářských rytířů. Jde o nejvýznamnější památku templářské architektury a sochařství v Evropě a především prohlídka gotického Westminsterského opatství nám ukáže, jak templáře ovlivnila i tehdejší anglická architektura. Tuto část exkurze připravil speciálně Dr. Peter Kováč, odborník na románské a gotické umění, autor knih ze série Stavitelé katedrál.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • leteckou dopravu Praha - Londýn - Praha
 • příruční zavazadlo (max 56×45×25 cm, max. 23 kg)
 • 3x nocleh v hotelu
 • 3x snídaně
 • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • zavazadlo k odbavení (23 kg)
 • místní dopravu
 • vstupy do objektů
 • místní poplatek

POZNÁMKY

Letecký zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petera Kováče.


Orientační vstupné:

Britské muzeum - zdarma

Národní galerie - zdarma

Tate gallery - zdarma

Westminster Abbey  - ₤ 23  


Městská doprava

V Londýně můžete cestovat následujícími dopravními prostředky:

 • Metrem
 • DLR (nadzemní linka metra)
 • Autobusem