DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Katedrální gotika francouzské Pikardie

Autobusový zájezd bez nočních přejezdů!

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd v pondělí ráno v 6.00 hodin od Hlavního nádraží v Praze (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou do Remeše, večer ubytování v Remeši.
2. den: Dopoledne SOISSONS, gotická katedrála sv. Gervasia a Protasia, která se stala inspirací i pro stavitele slavné katedrály v Chartres a klášter Saint-Jean-des-Vignes z něhož se po francouzské revoluci zachovalo jen průčelí a část klášterních staveb. Odpoledne významné památky gotické architektury v okolí Soissonsu: NOTRE-DAME V OULCHY-LA-CHÂTEAU, ESSÔMES-SUR-MARNE, SAINT-GEORGES VE FOSSOY, noc v hotelu v Remeši.
3. den: Dopoledne poklady gotické architektury oblasti Laonu: kostel Saint-Pierre-et-Saint-Paul v MONS - EN - LAONNOIS a kostel Notre-Dame ve VALLY SUR AISNE, odpoledne LAON, katedrála (architektura, unikátní soubor gotických vitrají, ikona s tzv. pravou podoboou Krista, sochařské portály) a biskupský palác s patrovou kaplí, jedinečný templářský chrám, premonstrátské opatství Saint-Martin, středověké hradby města (Porte de Soissons), Musee d'Art et d'Archeologie s deskovou malbou Zvěstování Panně Marii z doby kolem roku 1400, kterou objednal kanovník katedrály. Noc v Remeši.
4. den: Dopoledne renesanční zámek CHANTILLY - nazývaný malý Louvre (v expozici Musée Condé jsou zastoupena díla těchto umělců: Botticelli, Piero di Cosimo, Rafael, Jean Fouquet, Watteau, Fra Angelico, Memling, Poussin, Delacroix, Ingres, Géricault a další velikáni - program doplní důkladná komentovaná prohlídka faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry, které náleží k nejcennějším pokladům muzea), odpoledne velkolepé raně gotické opatství SAINT-LEU-D´ESSERENT, město SENLINS - významné královské město Kapetovců s nádhernou gotickou katedrálou (první gotický portál věnovaný triumfu Panny Marie), torzo opatství NOTRE-DAME-DE-LA-VICTOIRE-LÈS-SENLIS, která založil král Filip II. August na paměť svého vítezství u Bouvines, kde koalici Anglie, Svaté říše římské a Flander. Noc v hotelu Amiensu.
5. den: Dopoledne krok za krokem prohlídka katedrála v Amiens, jedné z nejslavnějších a největších staveb francouzské gotiky a návštěva Musée de Picardie - bohaté umělecké sbírky (středověké a antické umění a evropské malířství 16.-20. století mj. Tiepolo, El Greco, van Dyck, Boucher, Chardin, Corot, Fragonard, Bacon, Dubuffet, Miró : Femme, Picasso). Odpoledne volno, pro zájemce možnost návštěvy Musée Jules Verne a odpočinek. Noc v Amiensu.
6. den: Dopoledne NOYON - významné město, kde byl Karel Veliký korunován králem Franků a roku 978 Hugo Kapet králem Francie, katedrála Notre-Dame patří mezi nejstarší francouzské gotické katedrály - na její výzdobě se podílel i Naumburský mistr - vynikající sochař a architekt, zříceniny gotické biskupské kaple. Odpoledne impozantní ruiny cisterciáckého kláštera v OURSCAMP, jejíž architektura byla ovlivněna ranou gotikou katedrály v Noyonu a hrad PIERREFONS, který vlastnil na přelomu 14. a 15 století bratr krále vévoda Ludvík z Valois jako svoji reprezentativní rezidenci, kterou v 19. století rekonstruoval Viollet-le-Duca. Noc v Remeši.
7. den: Cesta zpět do Prahy, technické zastávka cestou, příjezd do Prahy kolem 23.00 hodiny.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 06.09.2021 - 12.09.2021

Služby Kapacita Cena
cena za osobu Volno 15990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
komplexní pojištění Volno 630 Kč
1-lůžkový pokoj Volno 6490 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Praha Volno 0 Kč
Slaný Volno 0 Kč

PODROBNÝ POPIS

Mnozí tradičně považují za hlavní město francouzské gotiky Paříž, kde byla postavena svého času největší gotická katedrála a nový styl se tam zrodil v královském opatství Saint-Denis. Ale skutečnou laboratoří nových uměleckých nápadů a odvážných skeletových konstrukcí byla francouzská Pikardie. Z Pikardie pocházel i slavný kreslíř a propagátor gotiky Villard de Honnecourt. Během zájezdu se vydáme po stopách knihy Dany Sandrona PICARDIE GOTHIQUE a speciálně budeme věnovat pozornost nejvýznamnějším památkám gotického umění mezi historickými městy Laon, Soissons, Noyon a Senlis, které zdobí nádherné gotické katedrály. Průvodcem zájezdu bude PhDr. Peter Kováč, odborník na francouzskou gotiku, který připravuje k vydání speciální knihu o gotickém umění v této oblasti.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • služby průvodce
  • osobní audio systém
  • 6x ubytování v hotelu
  • 6x snídaně

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, autor série knih Stavitelé katedrál.OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU