DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Jižní Čechy a Dolní Rakousko

Když jeden den nestačí ... Na poznání zajímavých míst Jižních Čech a Dolního Rakouska budeme potřebovat nejméně dva dny. Můžete obdivovat řadu zajímavých památek spojených s českým královstvím i rakouským mocnářstvím. Řada z nich je zapsána i na seznamu Unesco.


PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Ráno odjezd z Prahy do oblasti jižních Čech. Nejprve se zastavíme v Jindřichově Hradci. Dominantou Jindřichova Hradce je komplex hradu a zámku stojící mezi řekou Nežárkou a Hamerským potokem. Zakladatelem hradu byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří předních šlechtických rodů. Páni z Hradce, Slavatové  i  Černínové z Chudenic, kteří se svým vysokým politickým a společenským postavením podíleli na utváření osudů celé naší země. 

Původní hrad během staletí jeho majitelé proměnili v reprezentativní šlechtické zámecké sídlo. Dnes proto nese ve svém jménu označení hrad i zámek. Milovníci výhledů mohou v komplexu hradu a zámku navštívit Černou věž - hladomornu. Jejíž výška je více jak 32 m a na ochoz vede 149 schodů.

Dále se pak vydáme do historického a lázeňského města Třeboň.  Třeboňský zámek byl posledním sídlem slavného rodu Rožmberků. Procházka centrem města s malebným náměstím i uličkami plnými rybích restaurací, zámeckým parkem i kolem rybníka Svět k jedné z nejzajímavějších staveb jižních Čech, Schwarzenberské knížecí hrobce.
V podvečer ubytování.

2. den: Ráno přejedeme do Rakouska. Dopoledne krátká zastávka v Krems (Kremže), kde nás přivítají malebné uličky starobylého dolnorakouského městečka. Z města Krems pochází proslulá kremžská hořčice. Krems je rovněž zapsán na seznamu památek Unesco. Dále krátký přejezd do Gottweigu, kde nás čeká  prohlídka starobylého benediktinského kláštera z 11. století, který je pro svoji polohu nazýván také rakouské Monte Cassino. Pod klášterem na svazích Dunkelsteinského lesa najdeme množství vinic. 

Odpoledne prohlídka nádherného zámku Artstetten stojícího vysoko nad Dunajem. Je znám svými sedmi věžemi a je místem posledního odpočinku habsburského arcivévody Františka Ferdinanda dEste a jeho manželky Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu, kteří zahynuli v roce 1914 při atentátu v Sarajevu. 

Ve večerních hodinách návrat zpět do Prahy.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

1- a 2- lůžkové pokoje se sociálním zařízením


PODROBNÝ POPIS

Orientační ceny vstupů:
Hrad a zámek Jindřichův Hradec: Trasa Adamovo stavení - 140 Kč/dospělá osoba, 110 Kč/děti 6 - 18 let a senioři od 65 let, děti do 6 let zdarma  
Zámek Třeboň: Trasa Rožumberské renesanční interiery 140 Kč/dospělý, 100 Kč/děti 6 - 18 let a senioři od 65 let, děti do 6 let zdarma
Schwarzenberská hrobka: Kaple a krypta 90 Kč/dospělý, 60 Kč/děti 6 - 18 let a senioři od 65 let, děti do 6 let zdarma  
Klášter v  Gottweigu: prohlídka kláštera a kostela v češtině 10 Eur
Zámek Artstetten: vstup do zahrad 3,5 Eur, vstup do zámku 8,5 Eur

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • 1x nocleh 
  • 1x snídaně
  • dopravu autokarem
  • služby průvodce 

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • vstupné do objektů
  • místní poplatek