DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Jarní vídeňské výstavy: Klimt, Dürer, Picasso a Bruegel

OBJEDNÁVKA

Jarní vídeňské výstavy: Klimt a moderní umění, Grafika od Dürera po Picassa, Bruegel a jeho doba, Pablo Picasso - bilance k 50. výročí od jeho smrti

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd v pátek v 6.00 z Prahy od Hlavního nádraží, technické zastávky cestou. 

Kolem 11.00 příjezd do Vídně. Po příjezdu návštěva výstavy Klimt und die Moderne, odpoledne prohlídka výstav v Albertině. 

V 18.00 odjezd zpět do ČR. Příjezd do Prahy v pátek kolem 23.30 hodin.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
14.04.2023Vyprodáno! Podrobnosti
05.05.20231350 Kč Podrobnosti

PODROBNÝ POPIS

Jarní Vídeň nabízí opět sérii zajímavých výstav. Nejprve se zastavíme v Galerii Belvedere, kde bude výstava Klimt und die Moderne představující tvorbu Gustava Klimta, velikána secese, v konfrontaci s jeho současníky, kteří patřili k zakladatelům moderního umění. Jak dobře znal Klimt Vincenta van Gogha? Viděl někdy obrazy Henriho Matisse? Jak silně ho ovlivnil zakladatel impresionismu Claude Monet? Společná výstava vídeňského Belvederu a Van Goghova muzea v Amsterdamu se pokouší odpovědět na tyto otázky. Vybraná srovnání obrazů Gustava Klimta s uměleckými díly, která ho prokazatelně inspirovala, umožňují vzrušující konfrontaci s díly Clauda Moneta, Augusta Rodina, Vincenta van Gogha, Henriho Matisse a uměleckých osobností secese ve Francii, Anglii a Nizozemí. Výstava je výsledkem rozsáhlého výzkumného projektu: historikové umění se pokusili zrekonstruovat, jak se císařská Vídeň prostřednictvím výstav a soukromých galerií seznamovala na přelomu století s moderním uměním, což je zajímavé i pro tehdejší české umění.

Albertina nabízí současně sérii několika výstavy. První výstava s názvem Grafika: od Dürera k Picassovi mapuje dějiny grafiky od jejích počátků až po moderní umění. Albertina má z tohoto hlediska největší světovou sbírku! Zájemce o fotografii zaujme výstava Pictoralism. Art Photography around 1900 o méně známé secesní tvorbě ve Vídni.

Další výstava v Albertině Bruegel and his Time je věnována malíři Pietru Bruegelovi. My ho považujeme za skvělého znalce brabantského venkova, téměř Josefa Ladu doby manýrismu a pak jej ctíme jako krajináře, ale pro svoje současníky byl někým jiným: považovali ho za zmrtvýchvstalého Hieronyma Bosche. Albertina na výstavě nabízí pohled do Bruegelovy tvůrčí kuchyně. Málokterá epocha evropských dějin umění se vyznačovala takovou rozmanitostí kreslířského umění jako Nizozemsko 16. století. Kresby se vystavují jen výjimečně, takže je to ojedinělá příležitost, jak se setkat s originály!

Albertina také připravila k 50. výročí od smrti Pabla Picassa výstavu, která má na 80 dílech připomenout jeho odkaz pro moderní umění a krok za krokem zmapovat jeho malířský vývoj od modrého a růžového období, přes kubismus a surrealismus až k pozdní poválečné tvorbě.


Balíček vstupenek - objednávejte v případě, že chcete rezervovat vstupy do Albertiny a muzea Belvedere. Vstupné na tyto výstavy bude vybírat průvodce zájezdu dr. Kováč na místě. neplatíte tedy nic předem, jedná se pouze o rezervaci.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • autokarová doprava
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů 

POZNÁMKY

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou Petra Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih Petra Kováče. Zájezd připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč.