DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Jan van Eyck a umění jeho doby: Bruggy, Gent, Tournai,...

DALŠÍ INFORMACE

  • Bruggy - Benátky severu
    Bruggy - Benátky severu Bruggy bývají často označovány jako "Benátky severu", jelikož jsou protkány sítí kanálů, tvořených řekou Reie. Plavba čluny po městských...
Autokarový zájezd za poznáním malíře Jana van Eycka a umění jeho doby.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin od hlavního nádraží v Praze (parkoviště nad stanicí metra), technické zastávky cestou. V podvečer ubytování v centru města Bruggy. Podvečerní procházka osvětleným městem s návštěvou těch nejromantičtějších míst. Bydlíme přímo v samém centru města, což nabízí jedinečné poznání nejzachovalejšího evropského města 15. století.

2. den: Dopoledne Tournai - za Chlodvíka I. (pokřtěného v Remeši) z dynastie Merovejců šlo o hlavní město Franské říše. Dvě stavby figurují na seznamu světového dědictví UNESCO - gotická strážní věž Beffroi (první v Nizozemí) a katedrála Notre-Dame. Katedrála byla vybudována ve 12. století v románském slohu (četné sochařské dekorace); celý její chór byl přestavěn ve stylu pařížské paprskovité gotiky - jde o mistrovské stavitelské dílo 13. století. Tournai bylo místem působení malířů Roberta Campina a Rogiera van der Weydena a podvakrát sem zavítal Jan van Eyck (dokonce na slavnost malířů!), jehož inspirovala románská a gotická architektura města k zobrazování interiérů v obrazech jako je madona v kostele z Berlína. V pokladnici katedrály v Tournai jsou nejstarší tapiserie a dva zlaté relikviáře, které byly vzorem pro náš relikviář sv. Maura - jeden z nich vytvořil Nicolas Verdun, který je strůjcem antikizujícího stylu, který ovlivnil i sochařství v remešské katedrále. Kostel sv. Petra - románsko-gotický se skupinou anděla a Panny Marie sochaře Jeana Delemera - vedle Slutera nejvýznamnější sochař Nizozemí, jehož dílo zjevně obdivoval i Jan van Eyck. Musée des Beaux-Arts v Tournai vlastní nádhernou Madonu Rogiera van der Weydena (rodáka z Tournai) a mimořádně krásnou kolekci francouzských impresionistů. Odpoledne Gent, kdysi evropské velkoměsto spojené sítí několika kanálů s mořem, početné množství středověkých památek - i dnes si tu lze dokonale zažít atmosféru, v níž kdysi žil Bosch: gotické domy na nábřeží Graslei, městská radnice, městská věž, tržnice suken, hraběcí hrad s?Gravensteen (1180) postavený po vzoru křižáckých hradů ve Svaté zemi, zbytky starého opevnění, kostel sv. Mikuláše, katedrála sv. Bavona (zde Gentský oltář Huberta a Jana van Eyckových, nejslavnější dílo evropského malířství a oltář Ukřižování Krista od malíře Justa z Gentu z druhé poloviny 15. století), Muzeum krásných umění v Gentu se dvěma slavnými originály Hieronyma Bosche: Sv. Jeroným na modlitbách a Nesení kříže (patrně poslední Mistrův obraz a jedno z jeho nejpůsobivějších děl). Podvečer a noc v hotelu v centru Brugg. 
Večer speciální akce: prohlídka faksimile slavných Milánsko-turínských hodinek, vzácného rukopisu, na kterém se významnými iluminacemi podílel Jan van Eyck a jeho bratr Hubert van Eyck (faksimile vyšla v počtu 800 kusů a bude speciálně zapůjčena pro tento zájezd).

3. den: Dopoledne Halle u Bruselu - bazilika Sint-Martinusbasiliek, zvaná též kostel Notre-Dame, mimořádná gotická památka tzv. franko-flámského umění z doby narození Jana van Eycka - především díla sochařství a architektura. Významný český znalec Albert Kutal považoval unikátně zachovalou výzdobu chrámu za významnou inspiraci i pro českou gotiku. Odpoledne Brusel - prohlídka Královského muzea umění (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten) a jeho kolekce nizozemské malby od Rogiera van der Weyden po Pietra Breughela staršího a Petra Paula Rubense - mimo jiné díla současníků a následovníků "optické revoluce" Jana van Eycka: Roberta Campina, Rogiera van der Weyden, Diericka Boutse, Petra Christa, Hugo van der Goese, Hanse Memlinga a Hieronyma Bosche. Pro zájemce další individuální prohlídka muzea včetně kolekce evropského surrealismu. Podvečer a noc v hotelu v Bruggách. Večer v Bruggách ochutnáme místní gastronomickou specialitu: mořské mušle na víně. 

4. den: Celý den Bruggy, město, kde Jan van Eyck prožil většinu života. Dopoledne návštěva hlavních památek: velké tržiště s domy měšťanů a náměstí Brugg s gotickou radnicí (sochařská výzdoba konzol z doby sochaře Slutera), gotický kostel P. Marie (Michelangelova proslulá Madona z roku 1503 až 1506, pozdně gotické náhrobky vévody Karla Smělého a jeho dcery Marie, středověké náhrobky, velký oltář Bernarda van Orly, zasedací prostory rytířů Zlatého rouna), špitál sv. Jana (největší soubor díla malíře Hanse Memlinga - nejvýznamnějšího pokračovatele odkazu Jana van Eycka v Evropě). Odpoledne Groeningemuseum se stálou expozicí nejslavnějších obrazů nizozemských malířů 15. století (Petrus Christus - Narození Krista a další díla tohoto následovníka Jana van Eycka, Hans Memling a jeho Moreelův triptych, Hugo van der Goes - Smrt P. Marie, Gerard David - obrazy soudů a triptych sv. Jana Křtitele, Hieronymus Bosch - triptych Posledního soudu, díla Jana van Eycka - Madona kanovníka van der Paele, portrét manželky Jana van Eycka Margarety, Kristova tvář - van Eyckova ikona, Madona Nicolase van Maelbeke - replika). Možnost projížďky lodí po Bruggách, celé město je totiž propojeno sítí vodních kanálů, takže připomene italské Benátky. Kolem 18.00 odjezd z Brugg.

5.den: Příjezd do Prahy během dopoledne.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 01.07.2021 - 05.07.2021

Služby Kapacita Cena
cena za osobu Volno 10490 Kč
Příplatky Kapacita Cena
komplexní pojištění - Kooperativa Volno 300 Kč
1-lůžkový pokoj Volno 3990 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Praha Volno 0 Kč
Slaný Volno 0 Kč

PODROBNÝ POPIS

V Bruggách strávíme tři úžasné noci a celý den přímo v centru tohoto nejkrásnějšího historického města Evropy. Hotel se nachází pět minut pěšky od slavného kostela Panny Marie s Michelangelovou Madonou a od špitálu s Memlingovými obrazy. Město má kompletně zachovalou středověkou síť ulic a uliček i vodních kanálů, které Bruggy spojovaly s mořským přístavem. Najdeme tam brány městského opevnění, četné mosty a můstky, staré přístaviště poeticky nazvané Jezírko lásky, středověkou nemocnici, kláštery a kostely, původní městské tržiště, přečetné měšťanské domy a paláce i gotickou radnici. Pouze italská Siena a Benátky nebo španělské Toledo mohou návštěvníkům nabídnout podobné zážitky. Historické centrum Brugg bylo roku 2000 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Jeho podoba se za poslední staletí příliš nezměnila, a proto si uchovalo svůj středověký ráz a architekturu. Nachází se v něm velké množství gotických staveb. Během zájezdu se vydáme po stopách malíře Huberta a Jana van Eycka a za uměním jejich doby a v muzeích spatříme zhruba polovinu exponátů, které byly součástí jarní výstavy Jana van Eycka, uzavřené kvůli koronaviru!

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • 3x nocleh v hotelu
  • 3x snídani
  • dopravu autokarem
  • služby průvodce CK
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • ostatní vstupy 

POZNÁMKY

Zájezd speciálně tematicky připravil a provádí historik umění PhDr. Peter Kováč, odborník na evropskou gotiku a renesanci. Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s jeho Klubem přátel Stavitelů katedrál.OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU