DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Italské renesanční dvory a jejich umění

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou PETER KOVÁČ a s Klubem přátel Stavitelů katedrál, což je klub čtenářů knih PhDr. Petra Kováče. Zájezd připravil historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knihy Úsvit renesance.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Praha - Ferrara
Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, možný nástup i v dalších místech po trase v ČR. Technické zastávky během cesty. Později odpoledne příjezd do Ferrary a ubytování v hotelu v centru města Ferrary nedaleko vévodského hradu.

2. den: Rimini a Urbino 
Dopoledne RIMINI - přístavní antické město známé z filmových děl režiséra Federico Fellini, starořímské památky a nejslavnější architektonické dílo: Tempio Malatestiano, františkánský kostel, přestavěný v polovině 15. století předním florentským architektem Leonem B. Albertim, který objekt přeměnil v jeden z význačných renesančních památníků v Itálie; stavbu si objednal Sigismondo Malatesta, údajně jeden z nejzhýralejších a nejkrutějších mužů své doby; bohatá sochařská výzdoba od Agostina di Duccio a freska od Piera della Francesca, která zachycují Malatestu klečícího před sv. Zikmundem, který má podobu Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV., noc v Rimini.
Odpoledne URBINO -
díky Castiglionově renesanční knize Dvořan se Urbino pro celou Evropu stalo vzorem dvorské společnosti s její etikou, chováním, profilem. Zde se narodili takové osobnosti jako Raffael Santi (dodnes existuje jeho rodný dům) a architekt Bramante. Dvůr sem přitahoval mezinárodní společenství umělců, z Nizozemí, Španělska, Milána, Florencie, Dalmácie. Hlavním bodem programu bude Vévodský palác (Palazzo Ducale), který stavěl Federico II. da Montefeltro ve druhé polovině 15. století. Jeho architektura ovlivnila i renesanci ve střední Evropě. Sídlí v něm Galleria Nazionale delle Marche, jedna z významných sbírek renesančních obrazů (Piero della Francesca a jeho slavný obraz Bičování Krista). Noc v hotelu v centru Ferrary.

3. den: Verona a Mantova
VERONA - památky z doby Římské říše, antický amfiteátr a městské brány, které ovlivňovaly styl italské renesanční architektury; hrad šlechtické rodiny Scaligerů s gotickým mostem ze 14. století; románský kostel a klášter Zeno Maggiore s bronzovými vraty ze 12. století a s oltářem, který namaloval renesanční mistr Andrea Mantegna, ; hrobky rodiny della Scala (Scaligerů) - unikátní jezdecké sochy ze 14. století, dům rodiny Kapuletů, kde se scházela Julie a Romeo.
MANTOVA - Palazzo Ducale vévodské rodiny Gonzagů, jedno z nejhonosnějších šlechtických sídel Evropy s freskami malíře Andrea Mantegni a Pisanella; proslulé stavby Leona Battista Albertiho, nejvýznamnějšího architekta a projektanta 15. století: San Andrea (začato 1472) a San Sebastiano (1460-70); Palazzo del Te (1525-35), unikátní stavba evropského manýrismu s freskami malíře Guilia Romana. Noc v hotelu v centru Ferrary.

4. den: Ferrara a Parma
Dopoledne město FERRARA s prohlídkou těchto památek: hrad rodiny d"Este, katedrála s muzeem (středověký Poslední soud a vyobrazení polních prací, obraz sv. Jiří od malíře Cosmé Tury), Palazzo Schifanoia s freskami s alchymistickou tématikou, palác milánského vévody Ludovika il Mora a nejúžasnější měšťanský dům 15. století Palazzo dei Diamanti a nová urbanistická renesanční čtvrť - unikátní dílo z dějin architektury.
Odpoledne PARMA sídlo rodu Farnese, vlivné rodina během italské renesance, která vládla v Parmském vévodství, Vévodský palác (Palazzo ducale) z 2. poloviny 16. století s francouzským parkem, románská katedrála, baptisterium Antelamiho, kostel sv. Jana Evangelisty s Correggiovými freskami a renesanční kostel S. Maria della Steccata. Noc v hotelu v centru Ferrary.

5. den: Ferrara - Altenmarkt - Praha
Po snídani odjezd zpět do ČR. Zastávka v Altenmarktu im Pongau a prohlídka slavné Madony krásného stylu, nejstarší doložitelné dílo českého krásného stylu. Příjezd do Prahy kolem 23.00 hodin.
 

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu Cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

Ubytování v hotelu Touring*** v centru Ferrary. 

STRAVOVÁNÍ

Snídaně v hotelu.

PODROBNÝ POPIS

Švýcarský historik Jacob Burckhardt vydal kdysi knihu Kultura renesance v Itálii, která v roce 2013 vyšla v českém překladu. Vedle medicejského Toskánska a papežského Říma v ní autor věnoval značnou pozornost vévodským renesančním dvorům severní a střední Itálie. Při této exkurzi se vydáme po stopách jeho slavné knihy. Pro vévodská města Mantovu, Urbino, Veronu, Parmu, Riminni a Ferraru pracovali slavní umělci jako byli malíři Andrea Mantegna, Pisanello a Piero della Francesca, mladý Rafael Santi, architekti Leon Battista Alberti nebo Donato Bramante. Vše co vytvořili náleží k nejvýznamnější odkazu italské renesance. Na ně pak navazoval malíř Antonio da Correggio, autor odvážných maleb k kupolích v Parmě, a také Giulio Romano, který v Mantově postavil nejpůsobivější palác evropského manýrismu. Kultura těchto dvorů byla příkladem pro celou kulturní Evropu. Pozornost budeme věnovat i tzv. románské renesanci - slavnému románsko-gotickému sochařskému cyklu ročních období ve Ferrarře a dílu Benedetta Antelamiho, největšího italského umělce přelomu 12. a 13. století.

Balíček vstupenek obsahuje vstupy do těchto objektů: Urbino Palazzo Ducale + GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE, Mantova Palazzo del Té, Mantova Palazzo Ducale(tj. Castello di San Giorgio with Camera degli Sposi + Corte Vecchia (Old Court), Ferrara, Palazzo Schifanoia

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • autokarová doprava
  • 4x ubytování
  • 4x snídaně
  • služby průvodce
  • osobní audiosystém

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů 
  • místní poplatek 2,5 Eur za osobu a noc (platí se na recepci hotelu při příjezdu)

POZNÁMKY

DOPORUČENÁ STUDIJNÍ LITERATURA: Jacob Burckhardt, Kultura renesance v Itálii, český překlad Praha 2013 (kniha je stále v prodeji!)