DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522704
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

BRATISLAVA - BUDAPEŠŤ - VÍDEŇ

EL GRECO, RIVALITA V UMĚNÍ, ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS A JEHO VLIV V EVROPĚ, JEAN-MICHEL BASQUIAT, ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU a Kelti z Bratislavy.
Podzimní exkurze do tří měst na Dunaji nabídne atraktivní podzimní výstavy v Bratislavě, Budapešti a ve Vídni.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: BRATISLAVA
Ráno odjezd v 06.00 hodin z Prahy, technické zastávky cestou. Návštěva Bratislavského hradu, prohlídka částí hradu z doby císaře Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV. a komentovaná prohlídka archeologických výstav ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU a KELTI Z BRATISLAVY, návštěva katedrály sv. Martina - korunovační středověké katedrála uherských panovníků, ubytování v centru Bratislavy a volno.
2. den: BUDAPEŠŤ
Po snídani v 08.00 odjezd do Budapešti (200 km), příjezd do Szépművészeti Múzeum a prohlídka výstavy El Greco. Odpoledne komentovaná prohlídka stále expozice muzea s důrazem na umění doby El Greca a jeho současníků. Kolem 17.00 odjezd do Bratislavy, noc v hotelu v centru Bratislavy.
3. den: VÍDEŇ
Po snídani v 08.30 odjezd do centra Vídně (80 km), dopoledne návštěva výstavy RIVALITA V UMĚNÍ v Uměleckohistorickém muzeu a odpoledne výstavy CESTY SVOBODY - ABSTRAKTNÍ EXPRESIONISMUS A JEHO VLIV V EVROPĚ a výstavy JEAN-MICHEL BASQUIAT. Odjezd z Vídně v 17.30 hod., příjezd do Prahy kolem 23.00 hod.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 18.11.2022 - 20.11.2022

Služby Kapacita Cena
Cena za osobu Volno 5790 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1- lůžkový pokoj Volno 1490 Kč
Komplexní pojištění Volno 180 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Slaný Volno 0 Kč
Praha Volno 0 Kč
Humpolec (Vystrkov) Volno 0 Kč
Jihlava (Pávov) Volno 0 Kč
Brno Volno 0 Kč

UBYTOVÁNÍ, POKOJE

1- a 2- lůžkové pokoje v hotelu Safronn**** v centru Bratislavy

STRAVOVÁNÍ

snídaně

PODROBNÝ POPIS

Budapešťské Szépművészeti Múzeum (Muzeum krásných umění) nabízí po skvělé výstavě Hieronyma Bosche další mimořádnou atrakci: SOUBORNOU VÝSTAVU MALÍŘE EL GRECA, nejvýznamnějšího umělce evropského manýrismu. Vystavená díla jsou zapůjčena z nejprestižnějších světových sbírek, včetně tak slavných institucí jako je Museo Nacional del Prado a Museo Thyssen-Bornemisza v Madridu, Musée du Louvre v Paříži, National Gallery v Londýně a National Gallery of Art ve Washingtonu. Na výstavě budou také díla El Grecova syna Jorgeho Manuela Theotokopulose. Kurátorkou výstavy je Dr. Leticia Ruiz Gómez, ředitelka Královských sbírek španělského kulturního dědictví a autorka nového souborného katalogu díla El Greca, který se právě připravuje do tisku.

Vídeňské Uměleckohistorické muzeum (Kunsthistorisches Musseum) nabízí velice zajímavou výstavu o umělecké rivalitě velkých malířů a sochařů doby renesance a baroka. Je známé vzájemné soupeření mezi Leonardem da Vinci a Michelangelem, Giorgionem a Tizianem nebo mezi Berninim a Borrominim. Výstava RIVALITA V UMĚNÍ nabízí 7O zapůjčených originálů z předních světových uměleckých sbírek, mj. díla Leonarda, Michelangela, Dürera, Giorgiona, Tiziana, Celliniho či Rubense, která mapují toto velmi zajímavé uměleckohistorické téma.
Albertina Modern nabídne pro zájemce o moderní umění výstavu CESTY SVOBODY - POLLOCK, ROTHKO, MITCHELL, která představí významné osobnosti amerického abstraktního expresionismu a evropského informelu. Základním tématem je tzv. Newyorská škola a její vliv na evropské umění. Zastoupeni jsou svými obrazy Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, Lee Krasnerové, Georges Mathieu, Joan Mitchell,Robert Motherwell, Ernst-Wilhelm Nay, Barnett Newman, Ad Reinhardt, Clyfford Still a další významní malíři západního umění 40. a 50. let 20. století. Pro zájemce možnost individuální návštěvy souborné výstavy amerického malíře JEANA-MICHELA BASQUIATA v Albertině. Předčasně zemřelý americký malíř s haitskými kořeny se proslavil v New Yorku jako autor graffiti a v 80. letech 20. století se jako neo-expresionista stal idolem postmoderny.

Bratislavský hrad nabízí velice atraktivní archeologickou expozici ŘÍMANÉ NA SLOVENSKU. Slovensko v době největšího rozkvětu Římské říše bylo pohraniční oblastí. Značný význam měl římský tábor Gerulata u Bratislavy a římský vojenský tábor v Iži u Dunaje nedaleko Komárna. Podnětem k výstavě se stalo 2000. výročí existence Vanniova "barbarského" království, které zahrnovalo nejen současné Slovensko, ale i Moravu. Vannius vládl s podporou Římanů germánským Kvádům dlouhých třicet let až do roku 50, kdy byl nucen uprchnout před povstáním a rodinnou vzpourou do římské Panonie. Výstavu doplňuje další atraktivní expozice KELTI Z BRATISLAVY. Před více než 2 000 lety se na území Bratislavy nacházelo rozsáhlé oppidum a archeologické nálezy z jsou dokladem bohatství místních Keltů. 

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • doprava autokarem
  • 2x ubytování
  • 2x snídaně
  • služby průvodce
  • místní poplatek

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • pojištění
  • vstupy do objektů a na výstavy

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU/POBYTU