DOPORUČUJEME

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Španělsko - cesta do Santiaga

DALŠÍ INFORMACE

Středověké poutě byly prostředkem ke spáse a pokáním za těžké hříchy. Během cesty byla místa, která musel poutník navštívit a vykonat tam pobožnosti. Během cesty do Santiaga de Compostela navštívíme nejdůležitější poutní zastávky na území Španělska.  Rada Evropy nedávno vyhlásila Svatojakubskou cestu za hlavní kulturní trasu Evropy. 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: V 15:00 odlet z Prahy, odpoledne přílet do Madridu a cesta do Burgosu, nocleh v hotelu v Burgosu.

2. den: Slavné raně středověké, románské a pozdně gotické kláštery v Burgosu a jeho okolí.
Katedrála v Burgosu - základní kámen nového gotického chrámu v Burgosu byl položen v červenci 1221 a velkoryse připravený projekt měl odpovídat tomu, že město patřilo mezi nejpřednější v Kastilii a sídelní místo krále. První stavitel byl vyškolen v katedrální huti ve francouzském Bourges, druhý architekt mistr Enricus byl zřejmě vyškolem v Paříži a v Remeši. Katedrála je skvostem evropské gotiky. Cisterciácký klášter Santa María la Real de Las Huelgas sloužil jako královské pohřebiště a v hrobech historikové umění objevili unikátně zachovalé luxusní oděvy a módní doplňky z 13. století. Klášter se stejně jako katedrála měl stát kulisou ceremonií, odpovídajících úspěchům křesťanské reconquisty a mocenským ambicím kastilských vládců. Arco de Santa Maria - vstupní brána do města k oslavě císaře Karla V., špičková ukázka renesančního umění. Miraflores u Burgosu - kartuziánský klášter do doby pozdní gotiky, opatství založil v roce 1441 král Jan II. Kastilský jako místo pohřbů zdejších králů; jedinečná pozdně gotická výzdoba chrámu. Las Huelgas - cisterciácký klášter v Burgosu, založený královskou rodinou v roce 1180. V hrobech zde byly objeveny vzácné tkaniny, celá odění mužů i žen, včetně bot. Klášter je ve světě naprosto jedinečným muzeem gotické módy ze 13. století. Nocleh v hotelu v Burgosu.

3. den: dopoledne Frómista - kostel San Martín de Frómista z 11. století s pozoruhodnou erotickou výzdobou. Nic podobného jinde neexistuje. Jedná se o významné architektonické dílo doby románské na cestě sv. Jakuba, jeden z prvních zcela zaklenutých kostelů v Evropě. Sahagún - město a obvyklá zastávka poutníků na cestě do Santiaga de Compostela, starý římský most, ukázky tzv. mudéjarské architektury, umění islámských řemeslníků ve službách křesťanů, řada církevních památek, zajímavý románský kostel San Tirso. Odpoledne Leon - název odvozen od římského Legio Septima, sedmé légie, která zde pobývala v době císaře Augusta. V raném středověku nebylo na území Španělska žádné město, které by se Leonu vyrovnalo počtem kostelů a klášterů. Významné město na cestě sv. Jakuba. Původní středověké opevnění. Katedrála Panny Marie - vedle Burgosu a Toleda třetí nejvýznamnější gotická katedrála vrcholné gotiky ve Španělsku; umělecká koncepce je odvezena z Francie, z Remeše a z Chartres. Kolegiátní kostel sv. Isidora - chrám sloužící k pohřbům leonských králů, Pantenon králů je nádherně vyzdoben románskými freskami - je to opravdová Sixtinská kaple 11. a 12. století. Nocleh v Leónu.

4. den: Cesta do Santiaga de Compostela přes Astorgu.
Astorga, původně římské město Asturica Augusta, bylo strategickým bodem římské silnici spojující Andalusii a severozápadní Španělsko. Významná zastávka poutníků na cestě sv. Jakuba. Katedrálu z 15. až 18. století a zvláštní biskupský palác navrhl slavný secesní architekt Antoni Gaudí, známý zejména svými bizardními díly z Barcelony. Santiago de Compostela - vysněný cíl poutníků, od roku 1982 hlavní město autonomního společenství Galicie. Od středověku je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy. Město leží 35 kilometrů od mořského pobřeží. V katedrále jsou uloženy ostatky svatého Jakuba Staršího, který se ve španělštině jmenuje Santiago. Katedrála je cílem Svatojakubské pouti, ve španělštině El Camino de Santiago. Historie pouti navazuje na legendu, podle které byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán konat misijní činnost na Pyrenejský poloostrov. Po návratu byl popraven v Jeruzalému, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho misijního působení. Město má dodnes středověkou a barokní atmosféru, je zaplněno poutníky z nejrůznějších částí Evropy. Katedrála byla na vnějšku barokizována, ale interiér je středověký s bohatou románskou sochařskou výzdobou. Nocleh v hotelu v Santiago de Compostela.

5. den: Zamora - unikátní evropská rezervace románské renesance 12. století, a krátká zastávka v městečku Toro, kde byl v roce korunován král Ferdinand III. slavný bojovník proti Maurům. Slavný kolegiátní kostel Santa María la Mayor, pozdě odpoledne Valladolid - halvní památky města: katedrála v barokním stylu dokončená v druhé polovině 17. století, jejímž architektem byl Juan de Herrera, autor španělského královského sídla El Escorial, dominikánský kostel San Pablo s bohatou gotickou sochařskou výzdobou z 15. století a nádherné Národní sochařské muzeum. Noc ve Valladolidu.

6. den: příjezd do Madridu - volno s možností návštěvy Musea Prado a jeho unikátních sbírek. Noc v Madridu.

7. den: V 15:20 odlet z Madridu do Prahy .

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

Během cesty zaujmou turisty jedinečné umělecké a architektonické poklady, zejména z doby románské, gotické a barokní. Od 12. století existoval pro poutníky i první průvodce, text je zachován v tzv. Kodexu Calixtově, kde je popis hlavních staveb, popis ostatků, charakteristika lokálních zvyků, ale i praktické rady, jako kde je pitná voda, podrobnosti o možnostech noclehu, o rozvržení denních pochodů apod. Vrcholné období poutí bylo ve 12. až 15. století. Z této doby pochází také řada zpráv poutníků popisujících města a chrámy na cestě do Santiaga de Compostela. Na konci středověku a za reformace se proud poutníků zmenšil. Nový rozkvět až v době baroka, tehdy také celé Santiago dostalo barokní háv. Dnes nastal velký rozvoj poutí, v roce 1993 vydávala santiagská kapitula 100 tisíc úředních průkazů o vykonané pouti.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • letecká doprava Praha - Madrid a zpět, včetně letištních tax
  • palubní zavazadlo (max 8 kg)
  • transfery autokarem v Madridu
  • 6x nocleh v hotelu 3* 
  • 6x snídaně 
  • osobní audio systém
  • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • pojištění
  • vstupné do objektů
  • zavazadlo k odbavení

POZNÁMKY

V ceně letenky je jedno palubní zavazadlo do 8 kg. Zavazadlo k odbavení (max 23 Kg) není v základní ceně zájezdu. V případě zájmu o velké zavazadlo k odbavení je třeba jej uvést do příplatků v objednávce. Pokud cestujete v páru, doporučujeme připlatit si jedno společné zavazadlo k odbavení. 


Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč, autor série knih Stavitele katedrál o evropské katedrální gotice.