DOPORUČUJEME

Bavorsko - gotické a renesanční umění
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Německo,
cena od: 5890 Kč
Morava: umění a archeologie
Morava: umění a archeologie
ČR,
cena od: 4390 Kč
Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč
Španělsko - cesta do Santiaga
Španělsko - cesta do Santiaga
Španělsko,
cena od: 24990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Slovenská gotika: Po stopách Pavla z Levoče

Zájezd je pokračováním předchozího zájezdu po stopách Pavla z Levoče, který jsme pořádali v roce 2016 - s výjimkou Levoče a Bardějova je program zcela pozměněn a doplněn o nová města a památkové objekty. Slovensko je pokladnicí gotického a raně renesančního umění. Ve stopách řezbáře Mistra Pavla z Levoče a malíře Mistra z Okoličného se vydáme Slovenskem a navštívíme jeho nejcennější památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Cesta autobusem bez nočních přejezdů!

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin z parkoviště autobusů na střeše stanice metra Hlavní nádraží, technické zastávky během jízdy, zastávka v Okoličném a Smrečanech. OKOLIČNÉ nabízí pozdně gotický trojlodní kostel z konce 15. století a s ním spojený františkánský klášter. Jde o výjimečnou památku, stavebníkem tam byl král Matěj Korvín a jeden z jeho dvořanů Matúš Czeczei - pro kostel vznikl i unikátní oltář Mistra z Okoličného, jednoho z předních malířů severské renesance. Zdejší zámeček přepadl Juro Jánošík - šlo o jeho nejodvážnější zbojnickou akci. SMREČANY - nádherný pozdně gotický kostel s nástěnnými malbami a malovaným gotickými oltáři, z nichž jeden byl vytvořen v dílně Mistra z Okoličného. Ubytování a noc v hotelu v centru Levoče.

2. den: Dopoledne LEVOČA, sídlo dílny geniálního umělce pozdní gotiky Pavla z Levoče: prohlídka středověkých a renesančních památek města - opevnění, radnice, měšťanské domy, dům Pavla z Levoče, kostel sv. Jakuba - klíčová díla Pavla z Levoče (hlavní oltář z let 1508 až 1517, jedno z nejvýznamnějších děl pozdní gotiky ve střední Evropě, další významná umělecká díla Mistra Pavla: oltář sv. Janů, oltář sv. Anny, skupina soch ze scény Narození Krista, sousoší sv. Jiří). Levoča je zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Odpoledne SPIŠSKÝ ŠTVRTOK - kostel sv. Ladislava a pozdně gotická kaple (ovlivněná pařížskou královskou kaplí Sainte-Chapelle) s nádherným obrazem Smrti Panny Marie, dílem norimberského malíře z doby kolem roku 1450. Návrat do hotelu.

3. den: Dopoledne LETANOVCE - komplex archeologických vykopávek zničeného kartuziánského kláštera, jakési středověké mnišské Pompeje. HRABUŠICE -  kostel sv. Vavřince s románským portálem a oltářem z dílny řezbáře Pavla z Levoče s plastikami Madony, sv. Vavřince, patrona kostela, a sv. Štěpána. Zastávka v BETLANOVCÍCH u renesančního zámku, který je první takovou památkou na Slovensku. DOBŠÍNSKÁ LADOVÁ JESKYŇA v samém srdci Slovenského ráje je nejslavnější jeskyní tohoto druhu v Evropě - od roku 2000 je zapsaná na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. STRATENÁ - kostel se sochou Máří Magdaleny řezbáře Mistra Pavla z Levoče. Návrat do hotelu.

4. den: Dopoledne návštěva historického a lázeňského města BARDĚJOV, které je pro své zachovalé středověké centrum od roku 2000 zapsané mezi lokality Světového dědictví UNESCO; bazilika sv. Jiljí se zachovalými 11 gotickými oltáři patří k evropským unikátům, pozdně gotická a raně renesanční radnice, kde sídlí Šarišské muzeum s dílem Pavla z Levoče a expozicí o královském městě Bardejově. TROČANY - unikátní dřevěný řeckokatolický chrám svatého Lukáše z roku 1739 s ikonostasem, národní kulturní památka Slovenské republiky. HERVARTOV - Kostel svatého Františka z Assisi je nejstarší a nejzachovalejší dřevěný kostelík na Slovensku, který byl v roce 2008 zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO. PREŠOV - centrum města s gotickým halovým kostelem sv. Mikuláše (řada gotických plastik), raně barokní evangelický kostel Nejsvětější Trojice a renesanční domy s atikovými nástavbami. Zastávka v salaši s možností nákupu ovčích sýrů. Návrat do hotelu na nocleh.

5. den: ORAVSKÝ HRAD patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Hrad vznikl na strategicky důležitém místě jantarové cesty a od roku 1370 byl župním hradem. Stavby horního, středního a dolního hradu, zabírající tři výškové terasy hradní skály, se budovaly postupně od poloviny 13. až do začátku 17. století. Odpoledne cesta do Prahy, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • 4x nocleh v hotelu
  • 4x snídani
  • místní poplatek
  • osobní audio systém
  • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • pojištění
  • vstupné do objektů

POZNÁMKY

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour,s.r.o. ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Zájezd volně navazuje na předchozí zájezd na Slovensko v roce 2016, z větší části jsou však zařazeny nové umělecko-historické památky.

Průvodcem bude historik umění a umělecký kritik PhDr. Peter Kováč, odborník na umění středověku a renesance a hlavní editor internetových stránek o dějinách umění a historii www.stavitele-katedral.cz.