DOPORUČUJEME

Morava: umění a archeologie
Morava: umění a archeologie
ČR,
cena od: 4390 Kč
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Německo,
cena od: 5890 Kč
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko,
cena od: 27990 Kč
Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Siena a umělecké památky Toskánska

DALŠÍ INFORMACE

 • Cesty za uměním
  Cesty za uměním Cesty za uměním jsou novým typem poznávacích zájezdů v naší nabídce.

Zobrazili jste zájezd s prošlými termíny, vyberte prosím zájezd z naší aktuální nabídky.

Málo známá část jižního Toskánska může nabídnout velké poklady renesančního umění, včetně děl takových mistrů jako byl Michelangelo, Fra Filippo Lippi, Duccio, Simone Martini, Domenico Ghirlandaio, Benozzo Gozzoli, Giovanni Pisano, Cimabue, Piero della Francesca nebo Antonio da Sangallo. Naše pozornost bude soustředěna na nádherné město Sienu, které je zcela unikátně zachované.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ráno v 6.00 hodin, technické zastávky cestou, večer ubytování v hotelu v Pratu.

2. den: AREZZO - malebné město s úžasnými památkami: kostel San Francesco s ojedinělým cyklem fresek Legenda o kříži od Piera della Francesca - vrcholné dílo italské renesance, Dům Vasari - nemovitost malíře a historika umění Giorgia Vasariho - jedinečné dílo evropského manýrismu a kostel San Domenico s Ukřižovaným Kristem od malíře Cimabua z 13. století. Odpoledne ubytování v Sieně a orientační prohlídka města Sieny, nocleh v hotelu.

3. den: SIENA a její památky: středověká katedrála (podlahové mozaiky, kazatelna rodiny Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy mladého Michelangela, sochy barokního mistra Berniniho), baptisterium s unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercio, Muzeum katedrály (Ducciova Maesta, vrcholné dílo deskové malby 14. stol., sochařské dílo Giovanniho Pisana). Odpoledne prohlídka nejvýznamnějších památkových objektů Sieny (zejména kostely) s důkladným poznáním specifika sienské architektury a umění, noc v hotelu v Sieně.

4. den: MASSA MARITTIMA - katedrála z 11. - 13. stol., Madona malíře Duccia a malby sienských mistrů 14. století, Palazzo del Podestá s Madonou od Ambrogia Lorenzettiho a archeologickou sbírkou nálezů z doby Etrusků, sienská pevnost ze 14. stol., chrámy Sant Agostino a San Francesco. Opatství S. GALGANO - unikátní cisterciácký chrám zachovaný pouze v troskách, první gotická stavba na území Toskánska, vzor pro architekturu katedrály v Sieně; poutní místo pro milovníky záhad: kaple a meč Svatého Galgána (1148 - 81) - Galgano byl  mladý rytíř, jenž se zřekl materiálního světa a obrátil se k Bohu; když se pokusil zlomit meč o skálu, skála jej znenadání pohltila, na místě postavil unikátní kapli Montesiepi zroku kolem 1185, kde zemřel coby poustevník; zdi pokrývají fresky s výjevy ze života sv. Galgána od Ambrogia Lorenzettiho.

PIENZA - město založil papež Pius II., velký patron umění a humanismu - na ojedinělou zakázku najal vynikajícího toskánského architekta a sochaře Bernarda Rossellina (nejtalentovanějšího žáka Filippa Brunelleschiho), který tu vybudoval jedinečné dílo renesančního urbanismu (katedrála, papežský palác - Palazzo Piccolomini a radnice).

MONTALCINO - městečko produkující slavné víno Brunello, ochutnávka vína, noc v hotelu v Sieně.

5. den: Dopoledne  zastávka u slavné sienské pevnosti a hradu MONTERIGGIONI. Dále prohlídka města SAN GIMIGNANO - unikátně zachovalé středověké město, rezervace umění z doby 13. a 14. století, původní domy měšťanů v podobě vysokých kamenných věží:  Palazzo del Popolo (1288-1323) s návštěvou vysoké věže, středověké fresky zachycující všední život i slavnosti toskánského města, (souboje na koních, milostné scény podle Boccaccia), kolegiátní chrám (dříve katedrála) s renesančními freskami Domenica Ghirlandaia, předního malíře Medicejské Florencie a učitele Michelangela, kostel Sant' Agostino (1280-98) s nástěnnými malbami renesančního malíře Benozza Gozzoliho, dvorního umělce rodiny Medicejů.

Odpoledne PRATO - císařské toskánské město spřízněné se Sienou: románská katedrála (stavba zahájena roku 1211) s renesanční kazatelnou, dílo sochaře Donatella a architekta Michelozzo, renesanční kostel Santa Maria delle Carceri na Piazze delle Carceri, který projektoval Giuliano da Sangallo, jeden z nejslavnějších renesančních architektů, hrad Castello delle Imperatore, unikátní stavba postavená císařem Fridrichem II. v roce 1237. Noc v hotelu v Pratu.

6. den: Po snídani odjezd z hotelu zpět do ČR, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

SLUŽBY A PŘÍPLATKY, 04.04.2018 - 09.04.2018

Služby Kapacita Cena
cena zájezdu Volno 12990 Kč
Příplatky Kapacita Cena
1/1 pokoj Volno 3990 Kč
komplexní pojištění Kooperativa Volno 300 Kč
Balíček kombinovaných vstupů v Arezzu Volno 390 Kč
Odjezdová místa Kapacita Cena
Slaný Volno 0 Kč
Praha Volno 0 Kč

PODROBNÝ POPIS

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s historikem umění a uměleckým publicistou PhDr. Petrem Kováčem, autorem série knih o gotickém a renesančním umění v Evropě, který je také průvodcem zájezdu. 

Cesta autobusem bez nočních přejezdů!


ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 •  dopravu autokarem
 • 5x nocleh v hotelu
 • 5x snídani
 • místní poplatky
 • osobní audiosystém
 • služby průvodce

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • vstupy do objektů


Balíček vstupů ve městě Arezzo zahrnuje vstupy do následujících památek: Bazilika svatého Františka (San Francesco), Archeologické muzeum (Museo Archeologico), Casa Vasari, Středověké muzeum (Museo Medievale).

POZNÁMKY

Orientační vstupné:

 • Katedrála v Sieně: 14 Euro
 • Museo Civico: 9 Euro
 • Pierro della Francesca: 8 Euro
 • Museo di casa Vasari: 4 Eura