DOPORUČUJEME

Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč
Španělsko - cesta do Santiaga
Španělsko - cesta do Santiaga
Španělsko,
cena od: 24990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Poklady německé gotiky: Alsasko a Horní Porýní

Němci svoji gotiku často nazývají "Sondergotik", což znamená "zvláštní gotika". Během několika exkurzí se postupně vydáme po stopách tohoto umění v oblasti Alsaska a Horního Porýní, kraje nádherné přírody, vynikajícího vína a unikátních uměleckých památek. Alsasko patřilo k oblíbeným rezidenčním místům Štaufů, německé císařské dynastie, která je v Německu stejně populární jako u nás Lucemburkové. Štaufové přinesli zvláštní umění kombinující románský styl s gotikou. Katedrály ve Štrasburku a Freiburgu pak měly mimořádný význam v evropské pozdní gotice. Dále se seznámíme s díly velikánů Nicolase Geraherta z Leydenu, Lukase Mosera, Mistra HL a Martina Schongauera, a poznáme i německou gotiku v podání cisterciáků.


Zájezd autobusem bez nočních přejezdů!

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ráno v 6.00 hodin, technické zastávky cestou, odpoledne Tiefenbronn - malý kostel Máří Magdalény, který má vzácně zachovaných pět gotických oltářů, pokladem mezi nimi je oltáře malíře Lukase Mosera, což je nejvýznamnější dílo německého malířství  1. poloviny 15. století. Pro čtenáře Šifry mistra Leonarda od Dana Browna jde o záhadné dílo poskytující velký malířský cyklus o záhadném životě Máří Magdaleny a jejím útěku ze Svaté země. Maulbron - jeden z nejzachovalejších cisterciáckých klášteru v Evropě založený ve 12. století, dokonalá ukázka cisterciácké gotiky. Od roku 1993 je klášter zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Ubytování v hotelu ve Štrasburku.

2. den: Dopoledne prohlídka Štrasburku  -  katedrála a katedrální muzeum Musée de l'Oeuvre Notre-Dame. Štrasburk založil římský císař Augustus, po celý středověk patřil ke Svaté říši římské. Katedrála je jedinečným dílem románského stylu a gotiky. V interiéru se nachází tzv. Andělský sloup, unikátní dílo evropské gotiky 13. století, vzácná madona Gerhaerta z Leydenu a cyklus sklomaleb zobrazujících vládce od Karla Velikého až po Fridricha II. - nejvýznamnější ukázka štafuského umění 13. století, na vnějšku najdeme vynikající sochařské památky vrcholné gotiky importované z Francie. Muzeum přibližuje historii jedné z nejslavnějších evropských katedrál a nabízí soubor děl Gerhaerta z Leydenu, jehož tvorba se plně vyrovná ve své době Donatellovi. Odpoledne vyrazíme za památkami štaufského umění 12. a 13. století v okolí Štrasburku, navštívíme Rosheim malebný románský chrám s bohatou výzdobou, Sélestat - unikátně zachovalé středověké město, oblíbené místo Fridricha I. Barbarossy, gotický kostel sv. Jiří a skvostný románský chrám sv. Fides a Andlau, kolegiátní kostel s bohatou románskou výzdobou. Noc v hotelu ve Štrasburku.
3. den: Dopoledne Breisach Am Rhein, malebné německé město na Rýnu, bohaté umělecké památky doby gotiky a renesance, především katedrála sv. Štěpána s velkolepým oltářem Mistra HL, nejvýznamnějšího renesančního řezbáře v Evropě, pozdně gotický lettner, velkolepá freska Poslední soud malíře Martina Schongauera - dílo obdivoval Albrecht Dürrer a bylo inspirací pro jeho vizi Apokalypsy. Odpoledne Freiburg - Dóm Panny Marie je trojlodní románsko-gotická katedrála s mohutnou 116 m vysokou věží, která je originálním dílem pozdní gotiky. Nový vysoký chór stavěla rodina Parléřů. Z vnitřního zařízení je cenný hlavní oltář (Hans Baldung zv. Grien, 1512-16), dále oltář od Hanse Holbeina ml. a barevné gotické vitraje. Ottmarsheim - jedinečná středověká kopie korunovačního kostela římských králů v Cáchách. Riquewihr - jedno z nejzachovalejších středověkých městeček v Alsasku, malebná oáza pohody a dobrého vína. Noc v hotelu ve Štrasburku.

4. den: Dopoledne Bad Wimpfen - kolegiátní kostel sv. Petra, jedno z nejvýznamnějších architektonických děl rané gotiky v Německu. Odpoledne Rothenburg ob der Tauber - turisticky hojně navštěvované středověké město v Německu, kde nás bude nejvíce zajímat gotický kostel sv. Jakuba s hlavním oltářem z roku 1466, což je dílo pozdně gotického malíře Friedricha Herlina a oltář Kristovy krve, mistrovské dílo Tilmana Riemenschneidera. Creglingen - poutní kostel s oltářem Panny Marie, jedno z nejslavnějších řezbářských děl velikána evropské pozdní gotiky Tilmana Riemenschneidera. Příjezd do České republiky kolem 22. hodiny.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

,Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění a znalci středověkého umění Peter Kováč a František Záruba, kteří budou i průvodci zájezdu.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • 3x nocleh v hotelu
  • 3x snídani
  • osobní audio systém 
  • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů