DOPORUČUJEME

Irsko - letecky
Irsko - letecky
Irsko,
cena od: 15990 Kč
Neapol - Capri - Pompeje, letecky
Neapol - Capri - Pompeje, letecky
Itálie,
cena od: 15990 Kč
Švýcarsko s výletem horským expresem
Švýcarsko s výletem horským expresem
Švýcarsko,
cena od: 6190 Kč
Skotsko - Grand Tour
Skotsko - Grand Tour
Skotsko,
cena od: 19990 Kč
Expo 2020, Dubaj
Expo 2020, Dubaj
Spojené Arabské Emiráty,
cena od: 25990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Normandie a její umělci

Normandie, země Keltů a Normanů, byla ve středověku nezávislým vévodstvím a až později se stala součástí francouzské koruny. Je pojmenována je podle Vikingů, Franky nazývaných Normané, kteří se zde objevili v 8. století. V 11. století tu započala výstavba velkých chrámů a katedrál, slavná města jako Rouen či Caen byla rozšířena a opevněna. Normanské vévodství prosperovalo. Válečník Vilém Dobyvatel v roce 1066 dobyl Anglii a stal se anglickým králem a postupem času se do Anglie přestěhovalo i centrum normanské moci. Anglie a Normandie se staly jednou uměleckou a kulturní oblastí. Dobytí Anglie líčí unikátní dílo středověku: tzv. Tapisérie z Bayeux. 

Normandie je současně místem, kde se v 19. století zrodil francouzský impresionismus. Monet v přístavu Le Havre maloval svoje východy Slunce a jeden z obrazů Imprese dal název celému hnutí. V Rouenu pracoval Monet, Pissarro a Gauguin. Monet tam vytvořil svoji proslulou sérii věnovanou západnímu průčelí zdejší katedrály. Řada impresionistů také malovala pobřeží Normandie a řeku Seinu, což bude na programu našeho zájezdu.

PROGRAM ZÁJEZDU


1. den: Odjezd z Prahy, nocleh v hotelu v REMEŠI.

2. den: Dopoledne AMIENS. Prohlídka velké gotické katedrály - mistrovské dílo vrcholné francouzské gotiky, pozornost bude věnována především architektuře (dílu tří stavitelů Roberta de Luzarches, Thomase de Cormont a Renauda de Cormont), sochařské výzdobě vrcholné a pozdní gotiky (západní portály, tzv. Le Beau Pilier čili Krásný pilíř a reliéfy ve výklencích chórové zdi) i zvláštnímu labyrintu v centru chrámové lodi. Odpoledne středověké opatství JUMIÉGES - impozantní torzo klášterního benediktinského chrámu; hlavní část kláštera pochází z 11. století a znovuvysvěcení stavby se konalo roku 1067 za přítomnosti normanského vévody Viléma Dobyvatele. Noc v hotelu.

3. den: Dopoledne CAEN - historické středisko Normandského vévodství, pozoruhodnézejména stavbami, které zde v 11. století nechal zbudovat Vilém Dobyvatel. Zdejší hrad patří mezi největší v západní Evropě. Slavné jsou románské kláštery: mužský (Abbaye aux Hommes s hrobem Viléma Dobyvatele)) a ženský (Abbaye aux Dames) - oba představují specifické normanské umění, které se stalo jedním ze zdrojů francouzské gotiky. Zajímavý je i farní kostel svatého Petra ze 14.-16. století s renesančním chórem. Pro zájemce na hradě Viléma Dobyvatele možnost navštívit obrazárnu Musée des Beaux-Arts de Caen (evropské a francouzské malířství 15. - 19. století). Odpoledne BAYEUX, sídlo biskupa se chlubí nádhernou gotickou katedrálou, největší atrakcí města je však tzv. Tapisérie z Bayeux, 50 cm široká a 70 m dlouhá vyšívaná tkanina, která zobrazuje dobytí do Anglie v roce 1066 Vilémem Dobyvatelem. Tapisérie představuje jedinečný obrazový dokument středověkých zbraní, oděvů a dalších předmětů, které se do současné doby nedochovaly. Text a obrázky jsou vlastně prvním komiksem v dějinách evropského umění! Noc v hotelu v Caen.

4. den: Dopoledne MONT-SAINT-MICHEL, česky Hora sv. Michaela, je žulový, 80 metrů vysoký ostrov při pobřeží Lamanšského průlivu, na jehož vrcholu je proslulé benediktinské opatství s nádherným středověkým kostelem. Místo bylo posvátné už pro Kelty a ve středověku se stalo hojně navštěvovaným poutním místem. Ostrov, záliv i klášter jsou od roku 1979 zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Cestou na Mont-Saint-Michel krátká zastávka v COUTANCES s prohlídkou velkolepé gotické katedrály. Noc v hotelu v Caen.

5. den: Dopoledne FALAISE D'AVAL - unikátní skalní útvar na pobřeží, který se stal častým motivem obrazů Claude Moneta. FÉCAMP - středověké opatství, první normanská gotická stavba. Odpoledne LE HAVRE, který je největším francouzským přístavem na Atlantiku, hlavní překladiště pro dovoz kávy, bavlny, vlny a ropy. V roce 2005 bylo centrum města zrekonstruované Augustem Perretem a zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO. Zdejší Musée Malraux vlastní druhou největší francouzskou sbírku impresionistů (Boudin. Monet, Degas, Gauguin, Pissaro. Vydáme se i po stopách vzniku Monetova nejslavnějšího obrazu Imprese - východ slunce. Noc v hotelu v Rouenu.

6. den: Odpoledne ROUEN je starým hlavním městem a střediskem Normandie. Ozdobou města je především unikání gotická katedrála jedna z umělecky nejvýznamnějších v celé Francii (13.-16. st.), která inspirovala i Claude Moneta. Prohlídka katedrály, její architektury, sklomaleb (jeden z autorů byl Clément z Chartres) a bohaté sochařské výzdoby - mj. náhrobek Richarda Lví srdce. V roce 1431 tu byla upálena Jana z Arku; v 16.-17. století byl jedním ze středisek hugenotů. Kostely Saint-Maclou a Saint-Ouen patří mezi proslulé stavby francouzské pozdní gotiky. Součástí návštěvy města bude i prohlídka Musée des Beaux-Arts de Rouen se zajímavou sbírkou tvorby Caravaggia, Velázqueze, Rubense, Géricaulta, Delacroixe, Corota, Moneta a Renoira,. Noc v hotelu v Rouenu.

7. den: Dopoledne hrad GAILLARD Richarda Lví srdce. Odpoledne GIVERNY, Monetova slavná zahrada a ateliér, živý impresionistický obraz upravené krajiny, pro zájemce možnost návštěvy nově otevřeného Muzea impresionismu. Pozdě odpoledne hrad GISORS - významné místo pro dějiny středověké Normandie a kostel SAINT-GERMER-DE-FLY - jedno z klíčových děl francouzské gotiky 12. a 13. století. Noc v hotelu v REMEŠI.

8. den: Ráno odjezd do Prahy, technické zastávky cestou a předpokládaný návrat kolem 23.30 hodiny.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

Zájezd bez nočních přejezdů.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

  • dopravu autokarem
  • služby průvodce
  • osobní audio systém
  • 7x ubytování v hotelu 3*
  • 7x snídaně

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

  • komplexní pojištění
  • vstupy do objektů

POZNÁMKY

Zájezd je pořádán ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR  PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude PhDr. Peter Kováč.