DOPORUČUJEME


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/www/slantour.cz/www/slantour.cz/component/objects/MySQLDatabase.php on line 63
Morava: umění a archeologie
Morava: umění a archeologie
ČR,
cena od: 4390 Kč
Florencie s návštěvou Pisy, letecky
Florencie s návštěvou Pisy, letecky
Itálie,
cena od: 15990 Kč
Katedrální gotika francouzské Pikardie
Katedrální gotika francouzské Pikardie
Francie,
cena od: 15990 Kč
Čína - to nejlepší z říše středu
Čína - to nejlepší z říše středu
Čína,
cena od: 48990 Kč
Paříž a zámky na Loiře
Paříž a zámky na Loiře
Francie,
cena od: 6490 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Itálie mezi gotikou a renesancí: jižní Toskánsko a Umbrie

DALŠÍ INFORMACE

 • Siena
  Siena Siena je město ležící uprostřed Toskánska a je hlavním městem stejnojmenné provincie. Představuje historické kulturní město s výborně...
Exkurze krok za krokem mapuje vynikající památky architektury, sochařství a malířství z okolí města Sieny a z jihu Toskánska a Umbrie i dalších málo známých částí Itálie. Může nabídnout velké poklady málo známé italské gotiky (uvidíme dvě nejslavnější gotické katedrály v Itálii) a mistrovská díla zakladatelů slávy italské renesance Michelangela, Simone Martiniho, Giovanniho Pisana, Lorenzo Maitani nebo Antonio da Sangallo. Jih Toskánska patří mezi oblasti prakticky nedotčené zájmem českých cestovních kanceláří. Milovníky vína navíc potěší, že se náš zájezd věnuje i oblasti Il Chianti, proslulé nejlepšími italskými vinicemi.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy ve středu 10.04.2019 v 6.00 hodin. Noc v hotelu v toskánském městě Pratu. 

2. den: GROPINA - jedinečný středověký kostel s mramorovou kazatelnou ze 12. století (mistrovská ukázka tzv. románské renesance v Itálii). Odpoledne Siena. Po ubytování prohlídka města - románská a gotická katedrála Panny Marie (podlahové mozaiky se sienskými motivy, kazatelna rodiny Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy mladého Michelangela, sochy barokního římského sochaře Berniniho), Muzeum katedrály (Ducciova Maesta, vrcholné dílo deskové malby 14. stol., sochařské dílo Giovanniho Pisana - gotické plastiky sejmuté z fasády katedrály), podzemí katedrály s freskami z 12. století (nejranější ukázka malířství v Sieně), baptisterium s unikátní křtitelnicí florentských mistrů Donatella a Ghibertiho a sienského sochaře Jacopa della Quercio, renesanční fontány Forte Gaia - Jacopo della Quercia, paláce významných sienských rodin a Palazzo Publico. Noc v hotelu v Sieně.

3. den:  ORVIETO - město postavené na obrovském vulkanickém pahorku, původně centrum Etrusků, později oblíbené místo pobytu papežů chlubící se gotickou katedrálou - jednou z nejvýznamnějších v Itálii - stavitelem byli sienský architekt a sochař Ramo di Paganello a Lorenzo Maitani (mj. autor úchvatného Posledního soudu na fasádě kostela). Katedrála se chlubí také velkolepou freskovou výzdobou od renesančního malíře Luky Signorelliho, kterou obdivoval už Vasari a stala se inspirací i pro Michelangela. Muzeum katedrály s deskovými obrazy sienského malíře Simona Martiniho a plastikami Lorenza Maitaniho, studna Pozzo di San Patrizio, kterou nechal vyhloubit papež Klement VII. v roce 1527 (uniktání renesanční inženýrské dílo architekta Sangalla mladšího). Kostel San Domenico s jedinečným náhrobkem sochaře Arnolfa di Cambio. Odpoledne VITERBO - původně důležité etruské centrum, ve 13. století hlavní sídlo papeže; čtvrt San Pellegrino, nejstarší a nejzachovalejší část Viterba s úzkými uličkami, lemovanými středověkými domy svěžemi, dóm z 12. století se zvonicí, pompézním průčelím ze 16. století, Palazzo Papale - sídlo papežů, románský kostel Santa Maria della Verita s freskami z 15. století od Lorenza da Viterbo. Krátká zastávka u slavného poutního chrámu v MONTEPULCIANO, architektonický šperk odevírající italskou vrcholnou renesanci, dílo architekta Antonio da Sangallo. Noc v hotelu v Sieně.

4. den: SIENA - dopolední a odpolední procházka městem, krok za krokem poznávání sienského umění doby gotiky a renesance. Středověká katedrála (podlahové mozaiky, kazatelna rodiny Pisanů z 13. stol., vitráže malíře Duccia, sochy mladého Michelangela, sochy barokního mistra Berniniho), baptisterium s unikátní křtitelnicí Donatella, Ghibertiho a Jacopa della Quercio, Muzeum katedrály (Ducciova Maesta, vrcholné dílo deskové malby 14. stol., sochařské dílo Giovanniho Pisana z fasády katedrály, Ducciovy sklomalby z katedrály), Palazzo Publico (Maesta od malíře Simona Martiniho, Dobrá a zlá vláda od malíře Lorenzettiho - jedinečné dílo světského umění 14. stol., plastiky z renesanční fontány Forte Gaia - Jacopo della Quercia), komentovaná prohlídka obrázárny Pinacoteca Nazionale di Siena. Noc v hotelu v Sieně.

5. den: PERUGIA - slavné etruské město v Umbrii. Velká fontána - dílo sochařů Nicoly a Giovanniho Pisanů (unikátní kamenná encyklopedie středověku), Palazzo dei Priori - městský palác s galerií Galleria Nazionale dell´Umbria (díla sienského malíře Duccia, Pietra della Francesca, Fra Angelica, Pinturicchia, fontána Arnolfa di Cambio); Collegio del Cambio - fresky Perugina; odpoledne ASSISI a zejména bazilika sv. Františka, která je totiž nenahraditelnou galerií italské malby konce 13. a první poloviny 14. století. Tvořil tu skoro každý, kdo tehdy v evropském umění něco znamenal: vedle florentských mistrů jako byl Cimabue a Giotto tam malovali sienští umělci jako Pietro Lorenzeti a Simone Martini (unikátní cyklus o sv. Martinovi). Noc v hotelu v Pratu.

6. den: Cesta do Prahy, příjezd v pozdních večerních hodinách.

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena za osobu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

STRAVOVÁNÍ

snídaně formou bufetu

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • dopravu autokarem
 • 5x nocleh v hotelu 4* v Pratu a v Sieně
 • 5x snídani
 • místní poplatek
 • osobní audio systém
 • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • pojištění
 • vstupné do objektů

POZNÁMKY

Průvodcem zájezdu je historik umění PhDr. Peter Kováč, autor knih Úsvit renesance a Zrození génia (Toskánsko mezi gotikou a renesancí).