DOPORUČUJEME

Morava: umění a archeologie
Morava: umění a archeologie
ČR,
cena od: 4390 Kč
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Bavorsko - gotické a renesanční umění
Německo,
cena od: 5890 Kč
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko: Antické a Byzantské umění
Řecko,
cena od: 27990 Kč
Burgundsko
Burgundsko
Francie,
cena od: 12990 Kč

KONTAKTNÍ INFORMACE

Logo CK SLAN tour

Web slantour.cz provozuje SLAN tour s.r.o.

tel.: (+ 420) 312522702
mob.: (+ 420) 604255018
e-mail: info@slantour.cz
web: www.slantour.cz

kompletní kontakty

Gotické katedrály středověké Anglie

DALŠÍ INFORMACE

 • Cambridge
  Cambridge Cambridge je univerzitní město ležící na řece Cam severně od Londýna. Mnoho lidí do města jezdí za jeho nádhernými historickými budovami a neopakovatelnou atmosférou.
 • Anglie
Gotické katedrály v Anglii mají architektonicky i výtvarně velmi zajímavou a často dosti nezvyklou podobu. Durham je dokonce originálním normanským pokusem, jak přeměnit románský styl v gotický. Raně gotická katedrála tam vznikla dříve než ve Francii! V Anglii sice působila řada francouzských mistrů, během cesty poznáme tvorbu Jindřicha z Remeše nebo dílo velikána Viléma ze Sens, nicméně ostrovní umění si zachovalo vždy značnou svébytnost. Angličany fascinovala bohatá dekorativnost a lákala je i odvážná technická řešení gotické konstrukce. Poznáme tři hlavní fáze anglické gotiky: Early English Gothic (12. a 13. století), Decorated Gothic (13. a 14. století), Perpendicular Gothic (15. a 16. století). Především styl Perpendicular Gothic, což je anglická pozdní gotika, nemá prakticky žádnou obdobu v dalších evropských zemích.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odjezd z Prahy v 6.00 hodin, technické zastávky cestou přes Německo. Nocleh v hotelu v Belgii.

2. den: Po snídani odjezd na trajekt do Anglie. Dopoledne vylodění v Doveru. Krátká zastávka u středověkého hradu v DOVERU založeného ve 12. století králem Jindřichem II. - jde o největší anglický hrad, který byl hlavní oporou královské moci. Odpoledne ELY - návštěva katedrály, jedné z nejdelších v Evropě. Hlavní věž kostela se v roce 1322 zhroutila a na jejím místě postavili Angličané úplný div gotické konstrukce: obrovskou lucernu s klenbou ve tvaru gigantické hvězdice. Rozměrná kaple Panny Marie z poloviny 14. století, která zabírá téměř třetinu katedrály, je pak mistrovským díle stylu nazývaného Decorated Gothic. Večer ubytování v hotelu u Ely.

3. den: Dopoledne LINCOLN, kde nás čeká originální katedrála, která byla po více než 200 let (1300 až 1549) nejvyšší stavbou v Evropě. Lincoln zaujme rozmanitou dekorací stěn, velkými okny s originálními kružbami, bohatou sochařskou výzdobou, odvážným a hravým systém kleneb, barevnými vitrajemi, jedinečnou západní rozetou. Andělský chór katedrály je přímo zázrak anglické gotiky. Odpoledne YORK, starobylé arcibiskupské město a hlavní mocenská opora Angličanů v bojích se Skoty. Uvidíme mohutné středověké hradby a gotickou pevnost Clifford´s Tower, kterou vytvořil zřejmě architekt Henry de Reyns. Především pak prohlídka famózní katedrály, největší gotické stavby v Anglii, která je učebnicovou ukázkou různých gotických stylů - zejména jde o tzv. Decorated Gothic a Perpendicular Gothic. Noc v hotelu v Yorku.

4. den: Dopoledne a odpoledne městečko DURHAM s normanskou katedrálou a monumentálním hradem, obě úžasné památky jsou zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO. Durhamská katedrála je výjimečná středověká stavba z přelomu 11. a 12. století, vůbec poprvé tam byly v románském umění použity gotické lomené oblouky a gotická klenba; stavba je dodnes uměleckou záhadou a naznačuje, že kolébkou gotiky nemusela být pouze Francie. Kdyby durhamská katedrála byla postavena u Paříže, evropská gotika by vypadala zcela jinak! Cestou zpět do Yorku se krátce zastavíme ve FOUNTAINS ABBEY, což je impozantní torzo cisterciáckého kláštera, který se svojí architekturou podobal katedrále v Durhamu. Jde o jeden ze dvou nejstarších a největších anglických klášterů řádu cisterciáků. Dochovaná stavba je na seznamu světového dědictví UNESCO. Noc v hotelu v Yorku.

5. den: Dopoledne PETERBOROUGH a jeho románská a raně gotická katedrála, která je známa především díly ojedinělé fasádě sestávajícím ze tří impozantních oblouků - je to nebeská brána, jaká nemá v této podobě předchůdce ani následníka. Plochý dřevěný strop ze 13. století, který se dochoval do současnosti, je unikátem v celé Anglii. Odpoledne CAMBRIDGE, starobylé anglické univerzitní město, jehož King's College Chapel je nejslavnější stavbou pozdně gotického stylu nazývaného Perpendicular Gothic. Noc v hotelu u Canterbury.

6. den: Dopoledne a odpoledne CANTERBURY, prohlídka středověkého města, sídla slavného Canterburského arcibiskupství. Canterburská katedrála, zapsaná na seznam Světového dědictví UNESCO, je nejznámější jako místo, kde byl roku 1170 zavražděn arcibiskup Tomáš Becket. Na základě této události se Canterbury stalo významným poutním místem a kult krve sv. Becketa se stal národním kultem celé Anglie. Kouzelnému městečku, jehož památky jsou na seznamu světového dědictví UNESCO, dominuje stará gotická katedrála, jejíž první stavitel - francouzský mistr Vilém ze Sens je prvním stavitelem gotických katedrál, kterého v Evropě známe jménem a víme také podrobnosti o jeho osudu. Pozdě odpoledne odjezd trajektem do Francie. Pokračování v cestě  Belgie, noc v hotelu v Lovani (u Bruselu).
7. den: Cesta do Prahy se zastávkou v Německu (zastávka bude specifikována podle některé z atraktivních výstav evropského malířství, které nabízí některé z měst na naší cestě). Příjezd do Prahy v pozdních večerních hodinách (kolem 22.00).

TERMÍNY A CENY

Termín zájezdu cena zájezdu
K zvolenému zájezdu bohužel aktuálně nenabízíme žádný termín.

PODROBNÝ POPIS

Autokarový zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Program zájezdu speciálně připravil historik umění Peter Kováč, autor série knih Stavitele katedrál o evropské katedrální gotice.

ZÁKLADNÍ CENA ZAHRNUJE

 • dopravu autokarem
 • trajekt do Anglie
 • 6x nocleh v hotelu 3*
 • 6x snídani
 • místní poplatek
 • osobní audio systém
 • služby průvodce CK

ZÁKLADNÍ CENA NEZAHRNUJE

 • komplexní pojištění
 • vstupy do objektů